Direktionssekretariatet

Kontoret betjener direktionen i forhold til direktionens dagsordener og den overordnede strategiske ledelse af styrelsen

Direktionssekretariatet varetager også en række tværgående faglige opgaver, bidrager til styrelsens organisationsudvikling og har en koordinerende rolle internt i styrelsen og i samarbejdet med departementet og Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Opgaver

• Kvalitetssikring af sager og mødemateriale
• Ledelsesbetjening af direktionen, herunder kalenderstyring og mødemateriale
• Opfølgning på direktionens dagsordener og organisationsudvikling
• Sekretariatsbetjening af chefmøder, direktionsmøder og chefseminarer
• Koordinering af interne processer, herunder mål- og resultatplaner
• Ansvarlig for interne kommunikationsopgaver i styrelsen
• Implementering af den politiske beslutning om langsigtet løsning for radioaktivt affald
• Opbygning af databeredskab og analysekapacitet til understøttelse af styrelsens forretningsdrift og vidensbehov.

Kontorchef

Kontorchef er Jimmy Bruun Felthaus.

Senest opdateret 13. juni 2019