Institutionsøkonomi

Kontoret varetager en række af styrelsens opgaver vedrørende uddannelses- og forskningsinstitutionernes økonomi.

Kontoret har ansvaret for:

  • budgetteringen af driftstilskud til uddannelses- og forskningsinstitutioner Beregning af tilskud (taxametertilskud m.v.)
  • budgettering af udgifter til uddannelsesstøtte
  • bevillingslovsarbejdet i forbindelse med driftstilskud og uddannelsesstøtte m.v.
  • øvrige budgetopgaver på tilskudsområdet
  • vejledning og tilsyn med bygningsområdet for de selvejende uddannelsesinstitutioner
  • udarbejdelse af aktstykker vedrørende uddannelsesinstitutionernes byggeprojekter
  • forvaltning af investeringsrammer for de selvejende uddannelsesinstitutioner 
  • udmelding af og opfølgning på dimensioneringen af de videregående uddannelser.

Kontorchef er Nicolai Ebsen.

Senest opdateret 29. juni 2018