Institutionsøkonomi

Kontoret for institutionsøkonomi står for styrelsens tilskudsøkonomi og udarbejder finanslovsbudgetter, konsekvensberegninger mv. for tilskudsområdet.

Kontoret varetager også det økonomiske tilsyn med uddannelsesinstitutionerne og en række mindre institutioner på ministeriets område, herunder tilsynet med uddannelsesinstitutionernes økonomiske dispositioner på bygningsområdet. Endelig har kontoret en række tværgående opgaver på det økonomiske område vedrørende udarbejdelse af finanslovsbidrag, udgiftsopfølgninger mv.

Opgaver

• Udarbejdelse af aktivitetsprognoser til budgettering af driftstilskud til uddannelsesinstitutioner
• Udarbejdelse af budgetter for SU-stipendier, SU-lån og øvrige støtteordninger
• Økonomiske konsekvensberegninger af politiske initiativer
• Beregning og udbetaling af tilskud til uddannelsesinstitutioner
• Gennemgang af årsrapporter for uddannelsesinstitutioner og øvrige institutioner på ministeriets område
• Analyser og rapportering af uddannelsesinstitutionernes økonomi og aktiviteter
• Udvikling og understøtte implementering af en fælles kontoplan for uddannelsesinstitutionerne.
• Rådgivning af institutionerne om økonomiske forhold
• Udarbejdelse af aktstykker vedrørende bygningsdispositioner
• Rådgivning af institutioner om rammerne for bygningsmæssige dispositioner
• Udarbejdelse af finanslovsbidrag for styrelsen og koordination med øvrige institutioner på ministeriets område
• Udarbejdelse af kvartalsopfølgninger for styrelsens tilskudsøkonomi.

Kontorchef

Kontorchef er Nicolai Ebsen.

Senest opdateret 13. juni 2019