Særlig Uddannelsesstøtte

Kontoret varetager blandt andet handicaptillæg til SU, SU til hele uddannelser i udlandet og SU-hjemmesider.

Kontoret har ansvaret for:

  • ansøgnings- og klagesager samt tilknyttede drifts- og vejledningsopgaver vedrørende handicaptillæg og SU
  • Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU), herunder klagesager mv.
  • tildeling af SU, udlandsstipendium m.v. til hele uddannelser i udlandet
  • kommunikation om SU, SVU og ungdomskort på hjemmesider mv.
  • SU-slusen – telefonisk vejledning, mail og twitter om SU
  • SU-statistik
  • it-drift og udvikling, SU-systemer, SVU-systemer, digital ansøgning til SVU, digital post og præjournalisering.

Senest opdateret 08. februar 2018