Særlig Uddannelsesstøtte

Kontoret varetager sagsbehandling og administration af en række særlige ordninger på uddannelsesstøtteområdet, herunder handicaptillæg til statens uddannelsesstøtte (SU), SU til hele uddannelser i udlandet, befordringsgodtgørelse og Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Kontoret varetager også generel vejledning i forhold til borgere og uddannelsessteder om SU, SVU og befordring.

Opgaver

• Ansøgnings- og klagesager vedrørende handicaptillæg til SU
• Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU), herunder klagesager mv.
• Ansøgninger vedrørende godkendelse af hele uddannelser i udlandet til SU
• Ansøgnings- og klagesager vedrørende SU, udlandsstipendium mv. til hele uddannelser i udlandet
• Ungdomskort (i samarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og trafikselskaberne).
• Vejledning om SU, SVU og Ungdomskort på hjemmesider mv.
• SU-slusen – telefonisk vejledning, mail og Twitter om SU
• Vedligeholdelse og udviklingsopgaver af IT-systemer og selvbetjeningsløsninger på kontorets områder.

Kontorchef

Kontorchef er Merete Roos.

Senest opdateret 13. juni 2019