Du er her: Forside Ministeriet Organisation Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte Organisationsdiagram Universiteter, Forskningsfonde og Innovationsinfrastruktur

Universiteter, Forskningsfonde og Innovationsinfrastruktur

Kontoret har institutionsansvar for universiteter, kunstneriske uddannelsesinstitutioner, Danmarks Innovationsfond, Danmarks Grundforskningsfond, godkendte teknologiske serviceinstitutter, innovationsnetværk og innovationsmiljøerne.

Kontoret fører også tilsyn med Danmarks Frie Forskningsfond og en række andre mindre institutioner og ordninger. Kontoret fungerer som primær kontaktindgang for institutionerne til ministeriet, varetager den løbende dialog og bidrager til implementering af politiske initiativer på uddannelses-, forsknings- og innovationsområdet.

Opgaver

• Styringsdialog og tilsyn med uddannelsesinstitutioner, herunder indgåelse af og opfølgning på strategiske rammekontrakter med den enkelte institution
• Styringsdialog og tilsyn med fonde og innovationsinfrastruktur, herunder opslag, udbud og indgåelse af kontrakter på innovationsområdet
• Løbende dialog og behandling af konkrete sager på kontorets område
• Tilsyn med institutionernes resultater og forvaltning, herunder bl.a. opfølgning på Rigsrevisionens undersøgelser og beretninger på området 
• Analyse, databehandling samt bidrag til ministeriets politikudvikling, herunder større evalueringer på innovationsområdet og bidrag til opfølgning herpå
• Koordinering og afholdelse af rektor- og ressourcedirektørmøder
• Tilsyn mv. for øvrige mindre institutioner og ordninger.

Kontorchef

Kontorchef er Pernille Ulrich.

Senest opdateret 13. juni 2019