Gå til indhold

Om CIRIUS og Programkontoret

Om CIRIUS og Programkontoret, et afsnit i introduktionen til Grænseløs vejledning / Gränslös Vägledning.

Om CIRIUS og Programkontoret

CIRIUS er en styrelse i det danske undervisningsministerium. CIRIUS arbejder for at styrke internationaliseringen af de danske uddannelser og fungerer blandt andet som nationalt kontor for EU’s uddannelsesprogrammer.

Internationella programkontoret (IPK) er CIRIUS’ svenske søsterorganisation. Læs mere om Programkontoret på programkontoret.se.

Euroguidance i Danmark og Sverige

Både CIRIUS og Internationella programkontoret varetager rollen som Euroguidance-center i henholdsvis Danmark og Sverige. Begge organisationer har derfor uddannelses- og erhvervsvejledning som særligt interesseområde i arbejdet med at fremme mobilitet og internationalisering. Læs mere på Euroguidance her på hjemmesiden.

Euroguidance-netværket finansieres delvist af EU's uddannelsesprogram. Der findes Euroguidance-centre i 32 europæiske lande. Information om andre landes centre og aktiviteterne i Euroguidance-netværket på euroguidance.net.

Læs også mere om Euroguidance i artiklen ”Euroguidance - en europeisk vägledarresurs”.


Om Programkontoret och CIRIUS

Internationella programkontoret (IPK), är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Myndigheten ansvarar för en rad internationella program, utbyten och aktiviteter inom utbildningsområdet. Läs mer om IPK på programkontoret.se.

CIRIUS är IPK:s danska systermyndighet.

Euroguidance i Sverige och Danmark

Både Internationella Programkontoret och CIRIUS ombesörjer rollen som nationellt Euroguidance center i Sverige respektive Danmark. Bägge organisationerna har därför studie- och yrkesvägledning som ett särskilt intresseområde i arbetet med att främja mobilitet och internationalisering. Läs mer på Euroguidance her på fivu.dk.

Euroguidance nätverket finansieras delvis genom EU:s utbildningsprogram. Det finns idag Euroguidance center i 32 europeiska länder. Information om andra länders Euroguidance center och aktiviteter på euroguidance.net.

Läs också mer om Euroguidance i artikeln ”Euroguidance – en europeisk vägledarresurs”.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 21. februar 2013