Gå til indhold

Introduktion

Følgende er en dansk-svensk publikation om internationalisering, mobilitet og vejledning.

Publikationen sætter fokus på følgende fire temaer:

  • Mobilitet og vejledning
  • Multikulturel vejledning
  • Anerkendelse og vejledning
  • Internationalt samarbejde mellem vejledere

For hvert tema er der en omfattende materialesamling med links til relevante hjemmesider, publikationer, værktøjer m.v., som vejledere kan have glæde af i forhold til at vejlede om internationale spørgsmål eller til selv at blive involveret i internationalt samarbejde. Artiklerne er tilgængelige på både dansk og svensk og indholdsfortegnelsen findes i menuen til venstre.

Publikationen er resultatet af et samarbejde mellem det danske og det svenske Euroguidance-center, som er placeret i henholdsvis CIRIUS og Internationella programkontoret i Stockholm.


Introduktion

Följande är en dansk-svensk publikation om internationalisering, mobilitet och vägledning. Publikationen fokuserar på fyra teman:

  • Mobilitet och vägledning
  • Multikulturell vägledning
  • Erkännande, validering och vägledning
  • Internationellt samarbete mellan vägledare

Varje tema följs av en omfattande materialsamling med länkar till relevanta hemsidor, publikationer, verktyg m.m., som vägledare kan ha nytta av i samband med vägledning om internationella frågor eller när man själv blir involverad i internationellt samarbete. Artiklarna är skrivna på antingen danska eller svenska och en innehållsförteckning finns i menyn till vänster.

Publikationen är ett resultat av ett samarbete mellan det svenska och det danska Euroguidance centret, som finns på Internationella programkontoret i Stockholm respektive CIRIUS i Köpenhamn.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 21. februar 2013