Gå til indhold

Kolofon

Kolofon til Grænseløs vejledning / Gränslös vägledning.

CIRIUS er undervisningsministerietsstyrelse for internationalisering af uddannelser og læringsmiljøer.Denne publikation er udarbejdet i samarbejde mellem CIRIUS - det danske undervisningsministeriums styrelse for internationalisering af uddannelserne - og Internationella programkontoret för uddannelsesområdet i Sverige. Den er produceret med støtte fra den Europæiske Union inden for rammerne af Leonardo da Vinci-programmet. Holdninger og synspunkter i artiklerne i publikationen er forfatternes egne og ikke udtryk for EU-Kommissionens holdninger.

Februar 2007

Publikationen er opdateret i 2008


Internationella programkontoret är en myndighet med for internationalisering af uddannelser og ansvar för en rad internationella program för utbyte læringsmiljøer och samarbete inom utbildningsområdet.Denna publikation är utarbetad i samarbete mellan Internationella programkontoret för utbildningsområdet i Sverige och CIRIUS - det danska undervisningsministeriets styrelse för internationalisering av utbildning. Publikationen är producerad med stöd från Europeiska Unionen inom ramen för Leonardo da Vinci programmet. Uppfattningar och synpunkter som framkommer i artiklarna i publikationen är författarnas egna och inte ett uttryck för EU Kommissionens hållning.

Februari 2007

Publikationen är uppdaterad 2008


Leonardo da Vinci's logo

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 20. februar 2013