Gå til indhold

Læs mere

Her følger en liste over materiale, som vedrører temaet multikulturel vejledning. Hvis du vil vide mere om dette område, kan du bruge listen som udgangspunkt. Klik blot på linket for at komme til det omtalte materiale.

Da der er tale om en ældre liste, kan der forekomme links, som ikke længere fungerer.

Publikationer

Projekter og værktøjer

 • Køn, etnicitet og vejledning

  Et dansk Socialfonds-projekt, der også indgår i et internationalt EQUAL-projekt med deltagelse af Danmark, Finland, Italien og Spanien. Hjemmesiden oplyser om både det danske og det internationale projekt og har links til rapporter og lignende. Indeholder også information på engelsk.

 • Individen, vägarna, valen

  Stort svensk forskningsprojekt om karrierevalg og vejledning. En del af projektet fokuserer på køn, etnicitet og social baggrund som forklaringsfaktorer i forhold til karriereudvikling.

 • Vejledning, Etnicitet og Køn – et litteraturstudium

  Dansk rapport fra 2005, der giver et overblik over den viden, der er om uddannelses- og erhvervsvejledning af unge med etnisk minoritetsbaggrund, hvor kønnet også tænkes med som en faktor, der har betydning.

 • Towards a European Rainbow (PDF)

  Engelsksproget hjemmeside for vejledere og andre, som er interesseret i multikulturel vejledning. Med links til en bred vifte af artikler, rapporter, hjemmesider osv. Hjemmesiden er i øjeblikket under genopbygning, men du kan læse om selve projektet på nedenstående link.

 • Mainstreaming Vocational Guidance for Refugees, Asylum-seekers and Migrants

  Et europæisk projekt, der havde til formål at gøre vejledere og andre, der arbejder med flygtninge og indvandrere, bedre til at hjælpe disse grupper videre med uddannelse og/eller beskæftigelse. Projektet har blandt andet resulteret i en hjemmeside med et online-kursus samt links til relevant information. Information på blandt andet dansk og engelsk.

 • Materialer om Flygtninge-/Indvandrerindsats

  Det danske Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats, CABI,har samlet en lang række materialer, som kan anvendes i forbindelse med vejledning af flygtninge og indvandrere. Der er blandt andet materiale vedrørende mentorskab og kompetenceudvikling.

 • Brug for alle unge

  Det danske Integrationsministeriums kampagneside ”Brug for alle unge” har en bred målgruppe, bl.a. de unge selv. Ved at søge på ordet ”vejledning” kan man få adgang til en række materialer for vejledere.

 • Den usynlige succes

  Dansk projekt fra 2006, iværksat af Kvinfo. På hjemmesiden findes en lang række integrationshistorier, berettet af indvandrerkvinder. Kvindernes historier handler ikke specifikt om vejledning, men de kan bruges som ”rollemodeller”, der kan være et væsentligt redskab i vejledningen af etniske minoriteter.

 • Upplevelser av diskriminering hos utrikes födda personer i Sverige

  Rapport fra det svenske Integrationsverket (2005) som på baggrund af en række interviews beskriver oplevelser af diskrimination i ni situationer, fx ved kontakter med myndigheder og på arbejdspladser.

 • Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO

  På DO's hjemmeside er der rapporter, tips og links til en række organisationer, som arbejder mod diskrimination, fx de lokale antidiskrimineringsbureauer rundt omkring i Sverige.

 • For diversity – against diskrimination

  EU-Kommissionens portal om antidiskriminering, der har til formål at formidle information om kampagnen ”Brug forskellene. Stop diskriminationen.” Information om EU-initiativer med henblik på at bekæmpe diskrimination.

EU-dokumenter

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 23. april 2013