Gå til indhold

Forskningsrådenes virkemidler til fremme af karriere

Forsideillustrations tekst mangler
Evalueringen vurderer en række virkemidler (støtteformer) rettet mod kvindelige forskere og forskere, der er i begyndelsen af deres karriereforløb.
: 23. marts 2010
: 978-87-923-7230-7
: 978-87-923-7233-8
: Forsknings- og Innovationsstyrelsen
: 59

Om publikationen

Kvindelige forskere og forskere i begyndelse af deres karriereforløb

Evalueringen vurderer en række virkemidler (støtteformer) rettet mod kvindelige forskere og forskere, der er i begyndelsen af deres karriereforløb. Konkret omfatter evalueringen blandt andet postdocstipendier, bevillinger til yngre forskningsledere og indsatser rettet mod kvindelige forskere, herunder programmet Female Researchers in Joint Action (FREJA).

Evalueringen dokumenterer, at indsatserne virker, og at en bevilling fra forskningsrådene blandt andet giver faglig konsolidering, større gennemslagskraft og hjælper til at opbygge netværk. Evalueringen peger dog også på, at indsatserne på området kan udbygges og systematiseres yderligere.

Evalueringen er gennemført af Dansk Center for Forskningsanalyse (CFA) ved Aarhus Universitet på opdrag fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Evalueringen er baseret på en række analyser blandt andet af ansøgernes karrierer, publiceringsaktivitet og oplevelser i forbindelse med at søge.
Evalueringen blev offentliggjort i januar 2010.

En mindre forskel i beregningsmetode

Efter evalueringen er offentliggjort, er der opdaget en forskel i beregningsmåden af indeks vedrørende publiceringsaktivitet. Forskellen er uden betydning for de konklusioner, der drages, men må alligevel betragtes som en fejl. Fejlen er rettet i den elektroniske udgave af rapporten og i baggrundsrapporten, men da fejlen ikke har betydning for analysen, er der ikke udsendt rettelsesblad. Nedenfor kan der hentes en teknisk beskrivelse af udregningerne i de relevante tabeller.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 24. oktober 2013