Gå til indhold

Samfundsudfordringer skal drive innovation

Med regeringens innovationsstrategi er der sat gang i et paradigmeskifte, hvor efterspørgslen efter nye løsninger på samfundsudfordringer skal være med til at drive innovation.

Nye løsninger stiller krav om viden, innovation og samarbejde. Regeringen har derfor taget en række initiativer, som bidrager til at den offentlige innovationsindsats og den strategiske opbygning af viden og kapacitet i højere grad tager afsat i samfundsudfordringer og efterspørgsel efter konkrete løsninger.

Følg med i status på initiativerne herunder:

1.Revision af rådsstrukturen

Danmarks Innovationsfond er som planlagt etableret den 1. april 2014 ved Folketingets vedtagelse af lov om Danmarks Innovationsfond.

2. Omlægning af Fornyelsesfonden til en markedsmodningsfond

Markedsmodningsfonden er etableret primo 2013

3. Etablering af DK-EU Support

EU-DK Support er et landsdækkende rådgivernetværk, koordineret af Styrelsen for Forskning og Innovation og Erhvervsstyrelsen. Der deltager omkring 40 rådgivende organisationer i EU-DK-Support, herunder universiteternes støtteenheder, de regionale EU-kontorer, væksthusene, innovationsnetværkene, GTS-institutter og de regionale vækstfora.

Netværket er en indgang til rådgivning om en række forskellige EU-programmer og giver mulighed for at finde europæiske samarbejdspartnere.

Se mere på www.eusupport.dk 

4. INNO+

Prioriteringsgrundlag INNO+ blev lanceret i september 2013 og har fungeret som grundlag for politiske forhandlinger om etablering af Samfundspartnerskaber om innovation i forbindelse med de årlige finanslovsforhandlinger.

Samfundspartnerskaberne udmøntes af Danmarks Innovationsfond.

5. Samfundspartnerskaber om innovation

Der er i forbindelse med aftalen om fordeling af forskningsreserven 2014 og i fordeling af forskningsreserven 2015 udvalgt syv samfundspartnerskaber:

  • Blå arbejdspladser via grønne løsninger: 
  • Danmark som foretrukket land for tidlig klinisk afprøvning af ny medicin
  • Vandeffektiv industriel produktion
  • Intelligent, bæredygtig og effektiv planteproduktion.
  • Innovatorium til bygningsrenovering
  • Avancerede materialer som grundlag for vækst og løsning af samfundsudfordringer
  • Et Smart Society baseret på udnyttelse af ”Big Data” 

Samfundspartnerskaberne udmøntes af Innovationsfonden og de første samfundspartnerskaber er blevet startet op i efteråret 2014.

6. Pilotpartnerskaber

Der er primo 2013 etableret tre pilotpartnerskaber. Det drejer sig om:

  • Pilotpartnerskab om bæredygtig og effektiv svineproduktion - Månegrisen
  • Pilotpartnerskab om bedre udnyttelse af alternative vandkilder – Vandeffektive mejerier
  • Pilotpartnerskab om innovative klimatilpasningsløsninger – Vandet fra Landet

Et sidste pilotpartnerskab, om udvikling af et intelligent energisystem – smart energy er igangsat november 2014 med en workshop med bred deltagelse fra energiforsyningsselskaber, industri, kommuner, vidensinstitutioner, mv.

7. National strategi for dansk deltagelse i EU-programmer

Uddannelses- og Forskningsministeriet har i efteråret taget initiativ til et interessentmøde om Danmarks deltagelse i EU-partnerskaber. Mødet blev afholdt 19. september 2014. Formålet med mødet var at gøre status og give en opdatering på arbejdet med dansk deltagelse i EU-partnerskaber samt præsentere eksempler på EU-partnerskaber med dansk deltagelse.

Den strategiske kortlægning opdateres når relevant. FI modtog på mødet input fra deltagerne med henblik på arbejdet med at sikre dansk deltagelse i EU-partnerskaber, herunder input til en fremtidig opdatering af den strategiske kortlægning over dansk deltagelse i EU-partnerskaber under Horizon 2020.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 23. marts 2015