Gå til indhold

Innovationsstrategi

Regeringen lancerede i december 2012 Danmarks nationale innovationsstrategi 'Danmark - Løsningenes Land'. Et paradigmeskift for den fremadrettede innovationspolitik er dermed sat i gang.

Innovationsstrategien 'Danmark - Løsningernes land' er udviklet af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet på baggrund af en omfattende dialog med eksperter og interessenter i ind- og udland i løbet af 2012.

Innovationsstrategien skal som skal sikre en tættere kobling mellem forskning, uddannelse og innovation i virksomhederne til gavn for  vækst og jobskabelse. Samtidig skal den bidrage til mere målrettede innovative løsninger på globale samfundsudfordringer.

Innovationsstrategien indeholder 27 konkrete initiativer inden for tre fokusområder. Du kan følge med i status på implementering af strategien ved at følge de nedenstående links.

Der er tre fokusområder i strategien:

Efterspørgsel efter løsninger på konkrete samfundsudfordringer skal prioriteres højere i den offentlige innovationsindsats. Læs hvad status er på initiativerne.

Fokus på gensidig videnudveksling mellem virksomheder og videninstitutioner og mere effektive innovationsordninger. Læs hvad status er på initiativerne.

En kulturændring i uddannelsessystemet med mere fokus på innovation. Læs hvad status er på initiativerne.

Kontakt

Mikkel Leihardt
Direktør
Tlf.: +45 72 31 80 15
Email: mle@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 29. juni 2015