Gå til indhold

Arbejdet med Danmarks innovationsstrategi

Arbejdet med udviklingen af Danmarks første samlede innovationsstrategi udspringer af regeringsgrundlaget. Se indspil, baggrundsdokumenter og andet materiale, som danner baggrund for innovationsstrategien.

I løbet af 2012 har der været foretaget en lang række analyser, undersøgelser, dialogmøder mv. som led i arbejdet med strategien.

Minister for forskning, innovation og videregående uddannelser Morten Østergaard og Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen har sammen udarbejdet strategien efter en omfattende dialog med eksperter og interessenter i ind- og udland.

Blandt andet er der modtaget indspil fra privatpersoner og cirka 40 branche- og interesseorganisationer om, hvad innovationsstrategien burde indeholde – indspil, som regeringen i stort omfang har taget til sig.

Som et led i arbejdet blev der desuden udarbejdet en international evaluering af det danske innovationssystem. Evalueringen blev lavet af ERAC - European Research Area Committee under Europakommissionen.

Den overordnede vision er, at Danmark skal være løsningernes land, hvor innovative løsninger på store samfundsmæssige udfordringer omsættes til vækst og beskæftigelse.