Gå til indhold

Operation af skibe ved off-shore anlæg

Havvindmølleindustrien er en branche i stærk vækst både på europæisk og globalt plan. Op- og udbygning af vindmølleparker er i rivende udvikling, og danske rederier er store aktører i denne branche.

Indsendt af

Danmarks Rederiforening

Resumé

Havvindmølleindustrien er en branche i stærk vækst både på europæisk og globalt plan. Op- og udbygning af vindmølleparker er i rivende udvikling, og danske rederier er store aktører i denne branche. Hvis Danmark skal bibeholde sin styrke indenfor den maritime del af dette erhverv, er det vigtigt at sikre optimal drift og operation af de skibe, der er beskæftiget i området. Det vil sige, at skibene skal være klar og til stede, når det er nødvendigt, og at der skal være tilstrækkelig arbejdskraft med de nødvendige kompetencer til rådighed.

Udfordring og muligheder

Et særligt vækstpotentiale for maritime aktiviteter er relateret til etablering og den efterfølgende drift af vindmølleparker. Den globale kapacitet af havvindmøller, der forventes tidoblet frem mod 2020, kan skabe store vækstmuligheder for danske specialskibe i forhold til etablering, drift, sikkerhed, vedligehold og andre serviceydelser knyttet til området.

Der er ved havvindmølleparkerne mange forskelligartede skibe; nogle opererer i forbindelse med installation af møllerne, mens andre skibe er i brug ved den efterfølgende drift og vedligehold. Da både tiden for opstilling af møllerne og vindmøllernes nedetid skal minimeres, er det altoverskyggende krav, at alle skibene opereres effektivt. 

Erhvervet påvirkes kontinuerligt af nye udfordringer, og det er derfor en stor opgave at sikre, at der er tilstrækkelig arbejdskraft med de rette kompetencer til rådighed, så disse udfordringer kan imødekommes og løses.

Hvis Danmark fortsat skal holde sin stærke position, kræves det, at forskningen på området styrkes. Erhvervet skal være klar til operation ved nye sites med større møller, nyt udstyr, store havdybder, komplicerede bundforhold og andet klima. Uddannelserne skal være under konstant revision og videreudvikling, således at nye udfordringer hurtigt kan imødekommes. Der skal skabes en generel styrkelse af uddannelsesområdet, så alle uddannelser er styret af den nyeste forskning på området.

Målsætning

Forslaget skal sikre effektiv drift og operation af skibe i offshoreområder ved vindmølleparker. Forskning og uddannelse skal styrkes, så erhvervet sikres ny udvikling og arbejdskraft med de rette kompetencer, hvorved Danmarks stærke position på havvindmølleområdet kan bevares.

Innovationsbehov

En fokuseret innovationsindsats skal medvirke til, at Danmark ikke kun bibeholder men styrker sin position på havvindmølleområdet. Der skal opbygges viden og kompetencer i landet, og der skal skabes et tæt samarbejde mellem virksomheder, skoler og universiteter.

  • Forskningen på området skal styrkes, så erhvervet sikres nyeste viden
  • Uddannelserne skal være under konstant videreudvikling, og de skal være tilpasset erhvervets krav og optimeret til nyeste forskning indenfor området

Forudsætninger

Danmark har flere skoler, der uddanner til arbejde indenfor det maritime erhverv. Der er uddannelsesmuligheder på alle niveauer – fra uddannelser på tekniske skoler, professionshøjskoler til universiteter. Der er gode forudsætninger for at videreudvikle allerede eksisterende uddannelser og skabe bro mellem de forskellige uddannelsesinstitutioner.

Der er flere forskningsinstitutioner med stærk erhvervstilknytning og praksisnær forskning.

Effekter og potentialer

En fokuseret innovationsindsats skal medvirke til, at Danmark ikke kun bibeholder men styrker sin position indenfor havvindmølleområdet. Desuden skal indsatsen give et markant bidrag til at styrke konkurrenceevne, vækst og beskæftigelse for danske virksomheder.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 12. marts 2013