Gå til indhold

Driver for nedsættelse af energiforbruget i bygninger

40 % af energiforbruget er i driften/brugen af bygningen. Vi skal de kommende år nedsætte vores forbrug, derfor skal der tænkes anderledes.

Indsendt af

Dansk Industri

Resumé

40 % af energiforbruget er i driften/brugen af bygningen. Vi skal de kommende år nedsætte vores forbrug, derfor skal der tænkes anderledes. Samtidig undergår energisystemet en voldsom transformation fra fossile brændsler til vedvarende energi og energieffektiviseringer i produktions- og netsystemerne. Det gælder både for el, gas og varme.

De 40 % efterlader et stort potentiale for at nedbringe energiforbruget. Der er dog brug for en synliggørelse af potentialet, således at dette bliver attraktivt for byggeriets aktører og forsyningsvirksomhederne.

Det betyder bl.a. at der er brug for at synliggøre potentialet i drift og vedligeholdelsen af bygninger, og hvorledes det kan bidrage til samfundsøkonomien i samspil med optimering og omstilling af energiystemet. 

Der er behov for en samfundsøkonomisk driver for energirenovering med disse forhold in mente.

Udfordring og muligheder

Der er et stort forretningsområde i brugs/drift fasen og et stort potentiale for nye samarbejder. Men der er brug for at få synliggjort potentialet og mulige forretningscases, såsom ESCO samarbejder og fleksibel forsyning af energi til bygninger.

- Kan der skabes nye muligheder, nye produkter og services?

Målsætning

- Nedsættelse af energiforbruget – via nye løsninger

- Booste produktiviteten – via et øget samarbejde på tværs af værdikæden

- Aktører på tværs i byggeriets værdikæde og forsyningsleddet, der samar-bejder om nye løsninger

- Private og offentlige aktører på tværs af brancher og sektorer, der samar-bejder om nye løsninger, såsom ESCO-virksomheder.

Innovationsbehov

Synliggøre over for byggebranchen og energibranchen, at der er et stort forretningsmæssigt potentiale i samlede løsninger.

Der er behov for større grad af viden om bygninger og energisystemers grunddata om forbrug og økonomien bag forbruget til for at synliggøre mulighederne. Branchen vil med den viden være langt bedre i stand til at udvikle nye forretningsmodeller og brugbare tilbud til energiforbrugere i bygninger.

De danske forudsætninger

Danmark har langvarig erfaring med at opbygge samlede energisystemer og indtænke bygninger i den proces. Omstillingen i energisystemet med flere VE-kilder giver anledning til at gentænke den privat- og samfundsøkonomiske forudsætninger som grundlag for nye investeringer og forretningsmodeller hos de private aktører.

Effekter og potentialer

Nye samarbejder og nye forretningsmuligheder og en øget produktivitet.

En af årsagerne til den lave produktivitet i byggeriet er en fragmenteret værdi-kæde. Med nye samarbejder på tværs af værdikæden, vil dette sandsynligvis booste produktiviteten.

Nye forretningsmuligheder skaber nye løsninger og bidrager til at styrke konkurrenceevnen.


 


 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013