Gå til indhold

Fælles dansk maritim udviklingsplatform

Det foreslås, at der etableres en fælles dansk maritim udviklingsplatform, der Integrerer samarbejdet mellem de danske maritime virksomheder og leverandører inden for udvikling af forretningsmodeller, teknologier, services og servicesystemer (servicecertifikater).

Indsendt af

Danske Maritime

Resumé

Det foreslås, at der etableres en fælles dansk maritim udviklingsplatform, der Integrerer samarbejdet mellem de danske maritime virksomheder og leverandører inden for udvikling af forretningsmodeller, teknologier, services og servicesystemer (servicecertifikater). Ved at samle de mindre virksomheder med større virksomheder, som allerede har et globalt netværk eller tilstedeværelse, får de mindre virksomheder mulighed for at komme ud på det globale marked, deltage i udviklingsprojekter, være en del af en systemløsning samt øge sin produktivitet gennem koordinering af porteføljer og serviceydelser.

Odense Staalskibsværft har siden 1959 været en af Danmarks store arbejdspladser og var den sidste tilbageværende repræsentant for den tidligere så blomstrende danske skibsværftsindustri. Værftet var teknologisk førende, og med værftets lukning i 2009 sluttede en epoke inden for dansk skibsbygnings og en vigtig udviklingsplatform med mange danske arbejdspladser gik tabt. I takt med den stigende udflytning af danske arbejdspladser til udlandet, er der et behov for at samle de tilbageværende danske maritime leverandører i et fællesskab om fortsat udvikling, produktion og serviceydelser på et stort globalt marked.

Den danske maritime leverandørindustri har gennem årene brugt de danske værfter som afsætningsplatform for samarbejde og test. Med bortfaldet af det sidste store danske nybygningsværft har leverandørindustrien behov for en fælles udviklingsplatform, da de maritime leverandører er præget af mange meget forskellige virksomheder både i størrelse og produkter, mens den samlende faktor er slutproduktet (skibet) og dermed kunderne (rederierne og værfterne).

Udfordring og muligheder

En fælles dansk maritim udviklingsplatform vil bidrage positivt til Det Blå Danmarks konkurrenceevne.

Den vil skabe en strategisk fordel for danske maritime virksomheder og bidrage til, at danske maritime leverandører kan fortsætte deres produktion og ydelse af after-sales service på et meget konkurrencepræget globalt marked.

Virksomhederne får mulighed for at identificere og koordinere deres globale tilstedeværelse, porteføljer og serviceydelser. Der vil være mulighed for at deltage i fælles udviklingsprojekter og systemløsninger.

Målsætning

Formålet er at styrke samarbejdet mellem danske maritime virksomheder og leverandører gennem en fælles udviklingsplatform, som samler aktiviteterne omkring udvikling af forretningsmodeller, teknologier, services og servicesystemer. Både mindre og større virksomheders muligheder forbedres gennem samarbejdet via platformen.

Samlet set er resultatet øget produktivitet, eksport, omsætning og beskæftigelse.

Innovationsbehov

Der er behov for at fremme vertikal integration i værdikæden, fx mellem en hovedmotorproducent og en ventilproducent og horisontal integration, fx mellem en kranproducent og en redningsudstyrsproducent. Integrationen bør ske på flere områder og omfatte et større antal virksomheder – i princippet hele Det Blå Danmark.

De danske forudsætninger

Den danske leverandørindustri har gennem årene brugt de danske værfter som afsætningsplatform for samarbejde og test. Med bortfaldet af det sidste store danske værft har leverandørindustrien behov for en fælles platform, da de maritime leverandører er præget af mange meget forskellige virksomheder både i størrelse og produkter, mens den samlende faktor er slutproduktet (skibet) og dermed kunderne (rederierne og værfterne). Der eksisterer en stor mængde dansk maritim know how, som det er vigtigt at bevare og udvikle på dansk jord, så Danmark kan fortsætte med at være en betydningsfuld maritim nation.

Effekter og potentialer

Den fælles danske maritime udviklingsplatform vil:

  • samle de danske maritime leverandører
  • skabe en platform for fortsat udvikling, produktion og after-sales service på et stort globalt marked
  • være meget anvendelsesorienteret og medvirke til at styrke de maritime leverandørers samarbejde og derigennem styrke deres gennemslagskraft på eksportmarkederne
  • være skalerbart, både hvad angår dens udvidelse i den maritime branche (til flere og flere leverandører og redere) og i andre brancher. Derudover er der gode muligheder for skalering af projektet i industribrancher såsom maskinindustrien

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013