Gå til indhold

Pilotproduktioner af danske kropsbårne produkter

Målet er at etablere en konkurrencedygtig højteknologisk pilotproduktionsfacilitet i Danmark af avancerede velfærdsteknologiske produkter (kropsbårne intelligente produkter).

Indsendt af

DELTA

Resumé

Danmark er førende i en tværgående niche for udvikling af kropsbårne medicoprodukter med nogle store og verdenskendte virksomheder.

Desuden er der en del nye produkter og teknologier under udvikling af mindre virksomheder. Men der skal gøres en indsats for at sikre, at disse virksomheder fortsat vil søge sin produktion i Danmark og derved skabe hjemlige arbejdspladser.

Målet er at etablere en konkurrencedygtig højteknologisk pilotproduktionsfacilitet i Danmark af avancerede velfærdsteknologiske produkter (kropsbårne intelligente produkter).

Indspillet har sin FORSK2020 reference i tema 2: ”Et samfund med sundhed og livskvalitet”, herunder i 2.1. Fra basal forskning til effektiv forebyggelse, diagnostik og behandling af sygdomme og 2.2 Fremtidens sundheds-, pleje- og omsorgssektor samt i tema 3: ”Et højteknologisk samfund med innovationskapacitet”.

Udfordring og muligheder

Det danske sundhedsvæsen har igennem årtier lagt forudsætningerne for nogle af vores største eksportsuccesser – f.eks. høreapparater, insulinpenne og stomiposer. Igennem årene har danske virksomheder nydt godt af et fagligt stærkt hjemmemarked – som også vil være afgørende de næste mange årtier, hvis vi formår at konvertere danske sundhedsbehov og nyt sygehusbyggeri med udviklingen af nye løsninger.

Men for mange eksisterende danske virksomheder ligger den store udfordring for Danmark mere i at opretholde hjemlig produktion. Vi er i risikozonen for, at vores største aktiver og både nuværende og kommende eksportsucceser ligger fremtidig udvikling og især produktion udenfor landets grænser.

Vi har dog fortsat muligheden for at sikre en hjemlig produktion af f.eks. medical devices med en indsats, der på tværs af enkelt virksomheders individuelle behov skaber et fællesskab omkring nye teknologier og produktionsformer. Derved har vi en unik mulighed for at være det førende sted inden for forskning, udvikling og ikke mindst produktion af kropsbårne medical devices.

Målsætning

Ultimativt vil målet være at indfri målsætninger i såvel FORSK2020, Digitaliseringsstrategien, ønskerne til innovationsudbyttet af nyt sygehusbyggeri samt anbefalingerne fra Vækstteamet for Sundheds- og Velfærdsløsninger. Konkret er målsætningen at sikre ikke bare bevarelse men særligt vækst i antallet af arbejdspladser inden for udvikling og produktion af medical devices i Danmark.

Innovationsbehov

Mobile og kropsbårne produkter har udviklet sig til en særlig dansk niche, som i disse år med fokus på et intelligent sundhedsvæsen kan vise sig som en unik styrkeposition for videre ekspansion.

Disse typer af produkter er ofte en kompleks integration af mange teknologier og fordrer høj kvalitet og brugsoplevelse for patienter, brugere eller deres pårørende. Også så de kan bruges uden hjælp fra lønnet sundhedspersonale.

De skal give minimale gener og kunne tilpasses optimalt til den enkelte brugers behov for at have den optimale effekt og brugbarhed. Endeligt skal de leve op til mange forskellige regulatoriske krav. Derved er disse produkter kendetegnet ved en høj kompleksitet og derved højt videnindhold, der fortsat vil muliggøre en rentabel hjemlig produktion.

Danske virksomheder som producerer høreapparater, stomiposer, plastre, katedre, medicinpumper og andet kropsbåret udstyr er ofte baseret på integration af robust design, måske avanceret mikroelektronik og biokompatible materialer, som kan være placeret på hudoverfladen i lang tid. Dette har på tværs af forskellige virksomheder udviklet sig til en dansk specialitet, som også kan have en unik sammensætning for fremtidens produktion.

Specielt for disse produkter er bl.a., at de har hudkontakt i lange perioder. Da personers hudegenskaber og deres kropform er forskellig, og personer har forskellige behov, vil der for mange systemer skulle laves en individuel tilpasning til den enkelte person.

Lige som det kendes fra individuel slibning af brilleglas og tilpasning af en øre-prop til høreapparater. Derved opstår der en øget individualisering af komplekse produkter med fortsat kortere livscyklus, der fordrer en innovativ indsats i ikke bare udvikling men også i fleksibel og dynamisk produktion. Produktionen skal kunne håndtere skiftende og mindre volumen – men fortsat være international konkurrencedygtig produktionsmæssigt.

Derved kan en indsats målrettes opbygning af en innovativ pilotproduktionsfacilitet på tværs af sektorer og virksomheder, der sikrer en skalérbar og automatiseret produktion af kropsbårne devices/systemer, således at man kan komme lettere fra udvikling og til første produkter.

Til faciliteten skal der desuden etableres et videncenter for nøgle-produktionsprocesser og materialer, samt uddannelsesmæssig ophæng hos professionshøjskoler for at sikre (efter)uddannelse af procesteknikere og andre produktionsfaglige.

Det høje danske lønniveau er selvfølgelig en udfordring for mange af disse virksomheders produktionsfremtid, hvorfor denne type produktionsfællesskaber samt nyudviklinger kan være med til at sikre hjemlig produktion.

Dette kræver et samarbejde imellem Danmarks førende universiteter inden for såvel produktion og materialer, uddannelsesinstitutioner, GTS-institutter samt ikke mindst de førende danske virksomheder, der skal gå forrest som lokomotiv og retningsgiver for behov.

De danske forudsætninger

Som nævnt har vi en særlig dansk niche på området med GN ReSound, Oticon, Widex, Coloplast, Axelgaard og Radiometer, der producerer kropsbårne produkter/materialer. Det danske innovationsmiljø har specielt gode forudsætninger for denne form for tværfaglighed og fleksibilitet, hvorfor der også er en række nye virksomheder på vej som f.eks. Sense A/S, Acarix, Ictalcare, Medotec, Hyposafe understøttet af førende danske videninstitutioner.

Effekter og perspektiver

En dansk produktion vil sikre fastholdelse af udviklings- og produktions-kompetencer inden for hudklæbere og andre biokompatible materialer, avanceret mikroelektronik til fysiologiske målinger og trådløs kommunikation og intuitiv bruger-interaktion, samt robust og brugervenligt design.

Samtidigt vil det gøre Danmark verdensførende ved at satse på avanceret produktion af individualiseret medical devices og sikre danske arbejdspladser. Det forstærkede faglige miljø i Danmark vil mindske risikoen for at nye produkter hos eksisterende virksomheder bliver produceret i udlandet.

 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013