Gå til indhold

Øget innovation gennem brug af designmetoder i designfremmede virksomheder

Design spiller en nøglerolle i at omforme viden og teknologi til attraktive produkter og serviceydelser. Det handler både om formgivning og om inddragelse af brugere, leverandører m.fl. i denne proces.

Indsendt af

Designskolen Kolding

Resumé

Design spiller en nøglerolle i at omforme viden og teknologi til attraktive produkter og serviceydelser. Det handler både om formgivning og om inddragelse af brugere, leverandører m.fl. i denne proces.

Derfor er det afgørende, at designfaglige kompetencer, koncepter og værktøjer styrkes og udbredes for således at bidrage til øget innovations-kapacitet, konkurrenceevne, nye produktions- og innovationsformer, altså øget vækst.

Der foreslås således igangsat et bredt initiativ med henblik på at lære små og mellemstore virksomheder at bruge design, bl.a. gennem et styrket samarbejde mellem virksomheder inden for en værdikæde.

Jf. også regeringens vækstplan for kreative erhverv, anbefaling 24.

Udfordring og muligheder

Inden for ganske få år har Danmark mistet mere end 175.000 arbejdspladser på grund af forringet konkurrenceevne. Samtidig viser undersøgelser fra bl.a. Danmarks Statistik, at virksomheder som anvender design eksporterer større andele af deres produktion end virksomheder, der ikke anvender design.

Design er en langtidsholdbar konkurrenceparameter. Men mange virksomheder står fremmede over for design og ser først og fremmest design som et middel til at give ting stil. Der er ikke stor viden om, at design også er en række metoder, som kan forbedre virksomhedens innovationsevne.

Der er således et stort uudnyttet vækstpotentiale i at udbrede den allerede opnåede viden om designdrevne innovationsmetoder til ikke mindst små og mellemstore virksomheder. Et initiativ som Design2innovate (D2I) – igangsat af bl.a. LEGO, ECCO, DONG Energy, Bjert Invest, 1308, SDU og Designskolen Kolding – har høstet gode erfaringer i udvikling af små og mellemstore virksomheder med udgangspunkt i designdrevne innovationsprocesser. Erfaringerne foreslås opskaleret til et landsdækkende initiativ. Læs mere om D2I her: www.design2innovate.dk   

Målsætning

At lære designfremmede virksomheder, først og fremmest små og mellemstore virksomheder, værdien af design at kende – med henblik på øget vækst samt fastholdelse og skabelse af arbejdspladser i Danmark.

Innovationsbehov

Der foreslås igangsat et landsdækkende projekt i form af partnerskaber mellem designfaglige vidensinstitutioner og små og mellemstore virksomheder med det formål at bruge design som løftestang for innovation og vækst. Der bygges på erfaringerne fra bl.a. Design2innovate. I dette regi kunne følgende aktiviteter med fordel igangsættes:

  1. Øget forskning i designfaglige metoder med henblik på at udvikle den designfaglige vidensbase, der kan styrke design som et selvstændigt forskningsfelt med anerkendte bidrag til samfundsudviklingen.
  2. En styrkelse af den udviklingsdrevne forskningstradition, hvor konkrete udviklingsbarrierer i virksomhederne er drivende for opbygning af ny viden.
  3. Ud fra princippet ’Train the Trainer’ udbredes erfaringerne fra D2I til andre vidensinstitutioner, til designbranchen og videre til små og mellemstore virksomheder. I tilknytning hertil udvikles et katalog over designfaglige koncepter, metoder og værktøjer med konkrete eksempler på, hvorledes designfaglige metoder kan anvendes i - og af små og mellemstore virksomheder.
  4. Igangsættelse af et pilotprojekt, hvor design anvendes som platform for åbne innovationsprocesser og samarbejde mellem virksomheder i værdikæder og produktionsnetværk. Der sættes et specielt fokus på, hvorledes design kan bruges som grundlag for co-creation og som et kommunikationsredskab mellem ordregivere og underleverandører i globale værdikæder og på tværs af kulturkredse.
  5. Igangsættelse af en international masteruddannelse inden for design og business målrettet danske virksomheders enheder i udlandet og udenlandske virksomheders enheder i Danmark. Den retningsgivende overskrift er: Scandinavian Design & Business Management (jf. regeringens vækstplan, kreative erhverv, s.37)
  6. Integrering af de opnåede erfaringer i de eksisterende design-uddannelser, således at designkandidater får størst mulig viden om, hvorledes ”designfremmede” virksomheder kan lære at bruge design.
  7. Støtte til en koordinerende enhed, som analyserer behov og muligheder, herunder sikrer at den etablerede designbranche får maksimalt udbytte af den øgede efterspørgsel efter design

Følgende institutioner og virksomheder er oplagte deltagere:
Design2innovate, Designskolen Kolding, Syddansk Universitet, (Campus Kolding), LEGO, DONG Energy, Design City Kolding, Danish Design Association, Danske Designere, Kaospiloterne, Ålborg Universitet (designafdelingen), Kunstakademiets Designskole, Arkitektskolen i Aarhus, TEKO, Danske Designere, Danish Design Association, Dansk Industris designnetværk, Innovationsnetværket Livsstil og Bolig, CIID, UC Syd og RegX.

Design2Innovate kan påtage sig at lede et sådant initiativ i samarbejde med Center for Design, Kultur og Ledelse (et fælles forskningscenter mellem SDU og Designskolen Kolding).

De danske forudsætninger

Erfaringerne fra Design2innovate med at bruge designmetoder som innovationsmetoder i små og mellemstore virksomheder, der ikke har tradition for at bruge design, er så løfterige, at der er basis for at udbrede dem til langt flere virksomheder. D2I har en samlet budgetramme på 52 millioner over fire år (afsluttes udgangen af 2014).

Effekter og potentialer

Øget konkurrenceevne og øget eksport for små og mellemstore virksomheder, vækst i designbranchen, faldende arbejdsløshed blandt designere, øget viden om designmetoder som innovationsdriver.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013