Gå til indhold

Videreudvikling af det gode håndværk til fordel for udvikling af nye designprodukter

Med design som omdrejningspunkt etableres en række innovationsprojekter, hvor gamle håndværksteknikker løftes ind i det 21. århundredes teknologiske og materialemæssige univers til fordel for nye produkter, services og arbejdspladser.

Indsendt af

Designskolen Kolding

Resumé

Med design som omdrejningspunkt etableres en række innovationsprojekter, hvor gamle håndværksteknikker løftes ind i det 21. århundredes teknologiske og materialemæssige univers til fordel for nye produkter, services og arbejdspladser.

Udfordring og muligheder

I kraft af stærke håndværksfaglige traditioner har Danmark udviklet en række store designvirksomheder – som f.eks. Georg Jensen, Fritz Hansen, Kvadrat, Gabriel, Louis Poulsen m.fl. Godt håndværk, stort materialekendskab og sublim formgivning er blevet kombineret og udgør den dag i dag kernen i den danske designtradition.

Denne succes bør gentages på det 21. århundredes præmisser. I Danmark findes (stadig) en række håndværksfag og håndværkskompetencer (snedker, skomager, værktøjsmager, buntmager, guldsmed/sølvsmed, væver, strikker, tekstiltrykker, skrædder, knipling, intarsia m.fl).

Fag og kompetencer, som kan krydsbestøves med ny teknologi, nye materialer til fordel for udvikling af de håndværksbaserede virksomheder og/eller udvikling af industrielle virksomheder (jf. også regeringens vækstplan for de kreative erhverv, side 23 – om kunst og teknologi)

Et fag som buntmager er f.eks. næsten forsvundet fra Danmark. Det samtidig med, at dansk pels er verdensberømt og udgør en meget væsentlig eksportindtægt for Danmark. Der ligger således et stort uudforsket potentiale i at udvikle buntmagerfaget med design som løftestang – til fordel for en dansk produktion af pelsprodukter, snarere end blot pels.

Målsætning

 • Udvikling af lokale (kunst)håndværksbaserede virksomheders innovation til fordel for vækst og flere arbejdspladser
 • Udvikling af industrielle virksomheders produkter og services med udgangspunkt i de traditionelle håndværksteknikker.

Innovationsbehov

 • En kortlægning af små (kunst)håndværksbaserede virksomheder og håndværksmæssige kompetencer i Danmark.
 • I regi af Designskolen Koldings Laboratorium for bæredygtighed gennemføres en række eksemplariske kunstneriske udviklingsarbejder, som viser potentialet i de traditionelle (kunst)håndværk, når de møder ny viden/ny teknologi i en designproces.

Projekterne laves i et samarbejde mellem større industrivirksomheder og (kunst)håndværksbaserede virksomheder. Et eksempel: I samarbejde med Fiberline Composites udvikles en række eksempler på, hvordan knipleteknikken kan bidrage til design af nye produkter med nye procestekniske og æstetiske kvaliteter.

Der gennemføres ligeledes en række forløb, hvor målet er at udvikle lokale håndværksbaserede virksomheder til fordel for øget lokal produktion.

 • Uddannelsesforløb, hvor designstuderende, arkitektstuderende, ingeniørstuderende, studerende fra professionsuddannelserne håndværksbaserede linjer m.fl. sammen eksperimenterer med
  anvendelsen af gamle håndværkskompetencer i nye sammenhænge.
 • Etablering af følgeforskning, som dokumenterer, hvorledes (kunst)håndværket kan bidrage til at forny den industrielle produktion, herunder betydningen af den kulturelle og humane tyngde, som håndværket kan tilføre produkter og services. Ligeledes hvorledes design og ny teknologi kan bidrage til udvikling af håndværksbaserede arbejdspladser. Der kan her trækkes på erfaringerne fra et lignende italiensk projekt, ledet af Politecnico di Milano og med blandt andet Arkitektskolen Aarhus som deltager.

De danske forudsætninger

Danmark er internationalt kendt for sit design. Denne styrkeposition kan udvikles yderligere, hvis det lykkes at udvikle nye produkter og services inden for nye konstellationer – med udgangspunkt i en videreudvikling af det danske design DNA.

Produkter der er stærke i forhold til håndværk, holdbarhed og historie Danmark har endvidere stærke håndværksbaserede kompetencer på designuddannelserne. Designskolen Kolding samarbejder eksempelvis med Kopenhagen Fur og ECCO om udvikling af prototyper inden for pels og sko. 

Designskolen Kolding kan påtage sig ansvaret for et sådant arbejde i samarbejde med Arkitektskolen Aarhus og de relevante erhvervsorganisationer (bl.a. Danske Kunsthåndværkere, Håndværksrådet, Dansk Industri, Dansk Tekstil og Mode), Kulturministeriet, Center for Bygningsrestaurering (Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle (herunder uddannelserne for de truede håndværksfag)), Det nationale center for formidling af tekstil og beklædning i fortid, nutid og fremtid (Herning).

Effekter og potentialer

 • Udvikling af mindre lokale (kunst)håndværksbaserede virksomheder i et samspil med større industrielle virksomheder
 • Udvikling af en række nye designprodukter
 • Udvikling af produktionsarbejdspladser i Danmark.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013