Gå til indhold

Innovationspotentiale i transport og infrastruktur

Indsendt af

Det Strategiske Forskningsråd - Programkomiteen for Transport og Infrastruktur

Resumé

Strategisk forskning indenfor transport og infrastruktur sigter mod at udvikle transport- og infrastrukturløsninger, som kan imødekomme samfundets behov for fortsat høj mobilitet af personer og varer samtidig med, at miljøpåvirkninger reduceres.

Ved bevilling af nye projekter har programkomiteen i tillæg til den videnskabelige kvalitet lagt vægt på at vurdere såvel relevans som effekterne af forskningen og dermed også innovationspotentiale inden-for teknologier, modeller, organisering og virkemidler.

Vi har eksplicit været opmærksomme på, om de potentielle interessenter – det være sig virksomheder eller myndigheder – er involveret i projektet og derved kan bringe resultaterne videre ud på markedet. Det gælder eksempelvis vejbelægningsprojektet COOEE med deltagelse af NCC og Vejteknisk Institut. Det gælder også Robustrails, der i samarbejde med DSB, Banedanmark og Trafikstyrelsen udvikler planlægnings- og modelleringsværktøjer til det danske jernbanevæsen. Og det gælder ligeledes ACTUM, som i samarbejde med Vejdirektoratet udvikler et nyt og bedre trafikprognoseværktøj, som kan hjælpe til at finde de rigtige bæredygtige trafikløsninger i byområder.

Et område, som ganske vist er indeholdt i vores call tekster, men som aldrig er kommet op i prioriteringen, er det maritime område. Her er der indenfor områder som linjefart, tramp shipping og multimo-del transportplanlægning et særdeles lovende potentiale indenfor beslutningsstøtteværktøjer.

I 2013 laves der et fælles opslag med EUDP efter forskning udvikling og demonstration indenfor en mere energieffektiv og klimavenlig transportsektor i kombination med fortsat høj mobilitet af personer og varer. Det giver programkommiteen mulighed for i endnu højere grad og i samspil med EUDP at vurdere innovationspotentialet i projekterne.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013