Gå til indhold

Ren bioenergi

Vi er dygtige til kulbaseret kraftvarme i Danmark, hvor vi har verdens mest effektive teknologi. Disse færdigheder udgør et godt udgangspunkt ved en omstilling til biomasse, og Danmark kan nemt opnå en international førerposition på området for biobaseret kraftvarme.

Indsendt af

FORCE Technology

Udfordring og muligheder

I lyset af 2020-målsætningen for indførsel af vedvarende energi i EU omstiller flere lande nu til biomasse-baseret kraftvarmeproduktion. Også Danmark. En del af den eksisterende infrastruktur kan bruges, men der opstår nye problemer, som søger teknologiske løsninger: Korrosionen øges markant, forureningen med NOx og partikler øges og der skabes mere aske og andre restprodukter. Vi er dygtige til kulbaseret kraftvarme i Danmark, hvor vi har verdens mest effektive teknologi. Disse færdigheder udgør et godt udgangspunkt ved en omstilling til biomasse og Danmark kan nemt opnå en international førerposition på biobaseret kraftvarme i stor såvel som lille skala. En af de nye danske pionerer i lille skala er Dall Energy, hvis teknologi er højt præmieret for sin innovationshøjde, og som kommer med et nyt produkt til et voksende og sultent internationalt marked. Dall Energy er det første egentlige eksempel på hvordan den danske bioenergiklynge i samspil med vidensinfrastrukturen skaber en ny generation af biobaseret kraftvarmeteknologi som bærer langt ud over den traditionelle bio-kedel.

Målsætning

Målsætningen er, at løfte den danske bioenergiklynge ud over landegrænsen samtidig med at vi løser de driftsmæssige og miljømæssige udfordringer der opstår ved øget bio-kraftvarme i stor og lille skala i den danske energiforsyning.

Innovationsbehov

Der skal arbejdes med:

  • Nye procesteknologier, der kan håndtere og forbrænde/forgasse alternative biologiske restprodukter eller afgrøder.
  • Driftsøkonomi gennem processtyring og levetidsforlængelse.
  • Forbrændingsegenskaberne ved bio-affald fra fx landbrug og fødevareproduktion.
  • Røggasrensning i et mere korrosivt miljø, der præges af flere ultrafine partikler og NOx.
  • Udnyttelse af næringsstoffer fra aske og bortskaffelsen af de relativt store mængder aske.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013