Gå til indhold

Danmark som Europas førende teknologiske mødested

Der bør på dansk jord igangsættes årlige internationale innovationscamps, hvor der er fokus på teknologiens sidste nye muligheder og udfordringer.

Indsendt af

IDA

Resumé

Teknologien har været Vestens og Danmarks fundament for vækst og velfærd. Det vil den fortsat være for at løse en række samfundsudfordringer som produktivitet, klima, sundhed velfærd m.m. Det er derfor afgørende, at Danmark som nation, danske virksomheder og vidensmiljøer m.m. er forberedte på, hvad tendenserne er inden for fremtidens teknologier, og hvad det giver af muligheder og trusler. Der bør på dansk jord igangsættes årlige internationale innovationscamps, hvor der er fokus på teknologiens sidste nye muligheder og udfordringer. Det kan være brugbar viden for fremtidige prioriteringer såvel nationalt på Christiansborg som i de enkelte virksomheder og forskningsmiljøer.

Udfordring og muligheder

Økonomen Robert Gordon påviser, at den amerikanske økonomis langtidsudvikling har været i faser, hvor teknologiens udviklingsspring har skabt bølger af vækst. Et udviklingsspring var fx omkring 1950 og i et par årtier derefter med virkning på økonomien i form af nye apparater i husholdningerne, aircondition, motorvejsnet m.m. Det sidste udviklingsspring blev igangsat af computerne og internettet, og den har haft en korterevarende effekt på produktiviteten frem til år 2000.

Udfordringen er at sikre, at dansk erhvervsliv og de danske forsknings- og uddannelsesmiljøer, politikere m.m. er klar til at handle ud fra det næste teknologiske udviklingsspring og derigennem være på forkant i forhold til de lande, som vi konkurrerer med om job og vækst.

Det kræver blandt andet, at Danmark inden for udvalgte teknologiområder er verdensførende forskningsmæssigt, har optimale rammer for teknologisk videnspredning til særligt de mindre virksomheder som ikke har egen forskning samt har en befolkning, som har teknologiforståelse og –parathed.

Danmark har en række særlige udfordringer i denne sammenhæng, når der sammenlignes med udlandet. Fx:

  • Danmark ligger under gennemsnittet i OECD-landene, når der kigges på omfanget af naturfagsundervisningen både i indskolingen og på mellemtrinnet i folkeskolen.
  • Danmark ligger i OECD-sammenhæng i bund på den teknologiske forsknings andel af den samlede offentlige forskning. Vi ligger nummer 27 ud af 30 OECD-lande .

Danmark skal være klar til at imødekomme muligheder og udfordringer inden for fremtidens teknologier. Inden for de næste 10 år er det fx 3D-printere, syntetisk biologi, nanoteknologi, kunstig intelligens og big data.

I USA er der opstået et miljø omkring den amerikanske institution Singularity University. Singularity University har eksempelvis sommercamps, hvor verdens førende forskere og udviklere inden for teknologier efteruddanner virksomhedsledere, politikere mfl. inden for de største teknologiske ændringer i de nærmeste år, og hvordan de bør imødekomme dem i deres daglige arbejde.

Målsætning

Danmark skal etablere Europas førende mødested for teknologieksperter, virksomheder, iværksættere og politikere m.m. Mødestedet skal være en årlig innovationscamp, hvor deltagere og undervisere fra hele verden inviteres og deltager.

Temaerne på innovationscampsne kan være forskellige afhængig af teknologiområde og målgruppe.

Innovationsbehov

Det kræver, at landets førende teknologiuniversiteter, GTSere, erhvervsskoler m.m. danner et konsortium med en række førende danske teknologivirksomheder. Konsortiet skal nedsætte et sekretariat, som kan planlægge og udføre innovationscampen hvert år.

Finansieringen kan være et joint-venture mellem det offentlige og erhvervslivet. De første år må det forventes, at den offentlige finansiering er størst og gradvis nedtrappes, når succesen er i hus og den private medfinansiering kan optrappes.

Det kan samtidig overvejes om der sideløbende med den årlige innovationscamp skal være en national konkurrence på tv under konceptet ”Vild med teknologi”, som en kopi af ”Vild med dans”. Det vil give befolkningens opbakning til teknologi og opfindelser.

De danske forudsætninger

Danmark har unikke forudsætninger for at afholde årlige innovationscamps inden for teknologi. Vi har internationalt førende vidensmiljøer og virksomheder inden for udvalgte teknologier. Samtidig har landet en størrelse, en logistik og en tradition som gør os gode til at være værter for større internationale events.

Effekter og potentialer

De teknologiske innovationscamps vil sætte Danmark på den internationale scene på flere områder. Danmark vil være et interessant sted at starte virksomhed og/eller investere. Det vil samtidig gøre Danmark til et attraktivt land at søge jobs for medarbejdere med relevante tekniske kompetencer. Det vil i sig selv skabe job og vækst.

Danske virksomheder og forskningsmiljøer vil årligt også have adgang til den sidst nye viden inden for udvalgte teknologiområder. Det vil særligt være brugbart for SMV’er uden egen forskning. Det vil styrke innovationspotentialet.

Politikere vil ligeledes have mulighed for at træffe beslutninger på et mere oplyst grundlag end det sker i dag. Fx hvad vil de fremtidige teknologier have af betydning for prioriteringerne i det danske sundhedsvæsen, energiforsyning m.m.

Derudover vil innovationscampsene have den sideeffekt, at befolkningen vil få indsigt i teknologiens muligheder og udfordringer for at løse verdens store samfundsudfordringer. Det vil resultere i en større søgning til de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser – områder hvor der i dag er flaskehalse på arbejdsmarkedet til skade for danske jobs og vækstmuligheder.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. april 2013