Gå til indhold

Smartgrid som understøttende teknologi for digital vækst i hjemmet

Projektets mål er at kommercialisere smartgrid i private hjem. Samfundet står over for en stor udbygning af vedvarende energi (VE). Det er i den forbindelse nødvendigt at anvende smartgrid teknologien for at sikre et billigt og driftssikkert elnet.

Indsendt af

iPower

Resumé

Projektets mål er at kommercialisere smartgrid i private hjem. Samfundet står over for en stor udbygning af vedvarende energi (VE). Det er i den forbindelse nødvendigt at anvende smartgrid teknologien for at sikre et billigt og driftssikkert elnet.

Smart Grid IT-systemer som f.eks. DONG’s Power Hub kan drive elnettet billigt og sikkert, men det kræver at de kan styre elforbrug, bl.a. i private hjem. Baseret på viden om den private forbruger giver projektet rig mulighed for at virksomheder kan udvikle digitale produkter til boligen, og hermed fastholde videns- og industriarbejdspladser i landet.

Udfordring og muligheder

Smartgrid teknologien er kendetegnet ved at være et kompliceret samspil mellem mange aktører og forskellige teknologier. Man kan derfor ikke pege på én central ledende aktør.  Danmark har en fordel frem for større samfund at det er nemmere (praktisk og mentalt) at samle alle nødvendige aktører til et samarbejde. Parterne har allerede i dag vist viljen til dette samarbejde ved at investere 120 mio kr. i iPower platformen (heraf 60 mio fra industrien).

Smartgrid har endnu ikke haft sit kommercielle gennembrud. Erfaringer viser, at hvis man er ledende inden for et område, kan man opnå en enorm gevinst. Et historisk eksempel er Nokia/Ericssons samarbejde med nordiske myndigheder og telemonopoler om udvikling af NMT standarden. Dette førte til at Finland/Sverige og Nokia/Ericsson blev ledende inden for produktion og udvikling af telenet og mobiltelefoner, der skabte arbejdspladser, vækst og velstand i Norden i flere årtier. Det gælder altså om at være ledende.

Målsætning

Målet med projektet er:

 • Udarbejdelse af internationale standarder smartgrid i boliger
 • Identificere lovgivning der gør det økonomisk attraktivt at udvikle komponenter til virtuelle kraftværker baseret på boligmassen.
 • Sikre eksisterende industriarbejdspladser ved et konstant flow af ny teknologi og innovation til eksisterende produktporteføljer inden for boligenergi (varmepumper, elbiler, vandvarmere, varmepaneler, elgulv¬varme, fyringskedler, solcelleinvertere, husstandsvindmøller mv.)
 • Udvikle nye videns- og industriarbejdspladser ved at understøtte digital vækst i hjemmet, ved at tilbyde smartgrid som en feature i home automation produkter, som pt. udvikles af en række mindre vækst¬virksomheder. Smartgrid er ikke et unique selling point for home automation, men kan differentiere og brande produktet grønt og klimarigtigt, ved indsigt i forbrugeradfærd.
 • Smartgrid IT kontrolsystemer kommercialiseres ved at benytte bolig-baseret VPP reguleringskraft i større omfang. Der skal installeres en stor mængde reguleringseffekt i boliger, den forventede størrelsesorden vil være 10 – 100 MW inden for en kort årrække.
 • Identificere forretningsmodeller der gør smartgrid og tilhørende services attraktive for private boligejere og elsystemets øvrige aktører

Innovationsbehov

 • Et tæt samspil mellem de regulerende myndigheder og den apparatproducerende industri er nødvendig, og skal opbygges. Dette kræver nytænkning - et innovationssociologisk projekt.
 • SMV’er i energisektoren mangler i nogen grad almene industrielle færdigheder som ses i større industrier, f.eks. lean. Tilsvarende indenfor serviceinnovation; forbedring af konkurrencekraft ved at differentiere sig og skabe méromsætning på serviceydelser før/under/efter point-of-sale af fysiske produkter. Der skal udarbejdes et program omkring ”den sunde industri¬virk¬som¬hed” som skal tilbydes mindre industrivirksomheder.
 • En samlet indsats omkring markedsføring af VPP’er over for forbrugere skal udvikles. Denne øvelse kompliceres af, at eldistribu-tionsselskabernes forretningsmål er markant forskellige fra den apparatproducerende industri, så der skal udvikles en forretnings¬form der tilgodeser begge parter.
 • Smartgrid teknologien er stadig i en fase hvor fortsat teknologi-modning er nødvendig, så den nuværende forsknings- og innovations-indsats skal fortsættes inden for udvalgte områder, hvor iPower mv. har vist at der er behov for en dybere indsats
 • Sommerhuse el.lign. kunne udvælges som særligt fokusområde for at målrette indsatsen i opstartsfasen

De danske forudsætninger

Der findes i Danmark en velfunderet platform for forskning og innovation i smartgrid teknologi – iPower. Endvidere er der blevet etableret et ”Partnerskab SmartGrid”, som består af alle betydelige private og offentlige danske aktører i smart grid og energibranchen. Dette partner¬skab er allerede i dag aktivt i forbindelse med styring og samordning af smart grid aktiviteter. Det vil derfor være muligt at styre det her nævnte projekt effektivt, idet den ledelsesmæssige og beslutnings¬mæssige infrastruktur og kompetence allerede er opbygget.

Ligeledes vil det eksisterende Smart Grid Open initiativ støtte op om produktuviklingen ved at tilbyde åben og standardiseret test af boligbaseret smartgrid teknologi.
Endvidere er Danmark et af de lande i Europa der er længst med migreringen til grøn el-energi, så det vil være i Danmark at de kommercielle muligheder opstår tidligst. Endvidere forefindes de nødvendige industrielle virksomheder til at skabe en kommerciel tilgang til projektet.

Forslaget er samordnet med industrivirksomhederne IBM, DONG Energy, Qees, NEAS, Greenwave Reality, Neogrid, Saseco, Nilan, og  Metro Therm.

Effekter og potentialer

”Smartgrid Ready” produkter til forbrugere vil stimulere den del af industrien der producerer direkte til forbrugere. Disse virksomheder er i dag under hård konkurrence fra asiatiske konkurrenter, og har brug for kontinuert udvikling af teknologi for at forblive konkurrencedygtige, både inden for energiteknologi og digital vækst i hjemmet.

Disse virksomheder kan forvente at lukke driften i Danmark uden konstant teknologifornyelse, da asiatiske konkurrenter har en konkurrencemæssig fordel på omkostningssiden. Derudover vil forslaget gøre det muligt for nye opstartsvirksomheder at skabe en forretning inden for home automation og integration af elektriske apparater i hjemmet. Endvidere stimuleres elinstallationsbranchen.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 08. marts 2013