Gå til indhold

Center for industriel imaging

Erhvervslivet, specielt fødevaresektoren, har en række ideer til nye anvendelser af imaging der kan forbedre deres konkurrenceevne, og formålet med det foreslåede projekt er at skabe et industrielt imaging-center der hurtigt og effektiv kan omsætte disse ideer til produkter.

Indsendt af

Københavns Universitet

Resumé

Etableringen af ESS i Øresundsregionen bidrager yderligere til et allerede stærkt dansk miljø i billedopsamling og –behandling, herefter kaldet imaging. Danske forskere er således med i den internationale topklasse i området og samtidigt er en lang række store danske virksomheder, specielt i fødevare- og energibranchen, allerede begyndt at anvende imaging metoder til at forbedre deres konkurrenceevne. Disse anvendelser supporterer en underskov af mindre virksomheder der udvikler og producerer udstyr til industriel imaging. Erhvervslivet, specielt fødevaresektoren, har en række ideer til nye anvendelser af imaging der kan forbedre deres konkurrenceevne og formålet med det foreslåede projekt er at skabe et industrielt imaging-center der hurtigt og effektiv kan omsætte disse ideer til produkter.

Udfordring og muligheder

Det estimeres at verdens befolkning vil stagnere på et niveau der ligger på 9-11 milliarder mennesker, 2-4 milliarder mere end i dag. For at understøtte en så stor befolkning og samtidigt løfte det generelle leveniveau, er det nødvendigt at sikre en bedre råvare- og energiudnyttelse. Ved at anvende avanceret imaging, specielt røntgen men også andre teknologier, inkl. konventionelle billeder, kan produktionsvirksomheder opnå en række fordele; bedre udnyttelse af råvarer, inspektion af  produkter under bearbejdning og sikring af kvaliteten på de endelige produkter. Det globale problem med falske fødevarer er også en udfordring der kan adresseres med imaging teknologi. De vil med andre ord kunne producere en vare billigere og samtidigt tilbyde et bedre produkt end konkurrenterne. Andre virksomheder med høje udviklingsudgifter vil kunne reducere disse udgifter og forkorte processen ved at have adgang til højkvalitets 3D-billeder af de materialer og komponenter de udvikler, fx brændselsceller. De danske virksomheder der producer apparater til imaging er i dag ramt af de økonomiske konjunkturer som alle andre men er i det store hele mindre og agile virksomheder der relativt let kan vækste og imødekomme selv en kraftig vækst i efterspørgsel af deres produkter.

Målsætning

En række billedbaserede måleinstrumenter skal udvikles til at løse faktiske behov i danske virksomheder. Disse instrumenter kan hovedsageligt udvikles og produceres i Danmark. De udviklede instrumenter skal forbedre danske virksomheders konkurrenceevne ved enten at udnytte materialer bedre, effektivisere produktionen eller sikre en højere kvalitet/sikkerhed i det endelige produkt, eller en kombination heraf. Det foreslåede center skal kunne løfte processen fra idé til produkt effektivt og fleksibelt. Centeret bør kunne bære mindst 3-5 ideer fra problem til produktion indenfor bare 2 år, under betingelse af at alle parter afsætter de nødvendige resurser. Hvis man kommer til 5 produkter der sælges i 75-100 stk hver vil man kunne skabe 50-100 jobs indenfor centerets levetid og 10 gange flere de næste år, dertil kommer nye jobs hos underleverandører.

Innovationsbehov

Billedindsamling har de seneste år været igennem en voldsom teknologisk vækst hvilket har medført at opløsningen på billederne er kraftigt forbedret og prisen på udstyret er faldet samtidigt. Vi er derfor i dag i den specielle situation at der er en række projekter der kan betegnes som lavthængende frugter idet den grundlæggende teknologi er til stede. Slutbrugerne; slagterier, landbrug, pels- og plastindustrien og lignende, er meget afklarede omkring hvilke problemer de gerne så adresseret, mens forskerene har anvendt teknologien de sidste 10 år, også før den blev generelt tilgængelig. Der findes derfor kritisk masse af højt kvalificerede eksperter. Sidst, men ikke mindst, findes der en række mindre virksomheder der er begyndt at udnytte teknologien til at løse enkelte af de kendte problemer. Der er således et eksisterende økosystem af eksperter, kunder og leverandører. Udfordringen er at accelerere væksten i dette økosystem. Forskerne er begrænsede af tid og ekstern finansiering til denne type projekter mens de mindre produktionsvirksomheder primært er begrænsede af likviditet da det tager 6-12 måneder at udvikle en maskine så den kan sælges. Derefter tager det 2-4 uger at bygge en ny maskine og komponenterne skal typisk betales før levering.. Der er derfor behov for en konstruktion der kan frikøbe forskere i korte perioder og sikre SMVer likviditet til indkøb af komponenter og samtidigt sikre en fokuseret og komprimeret proces hen imod et produkt.

De danske forudsætninger

Danmark er unikt velpositioneret til at tage føringen i industriel imaging. De primære brugere er tilstede blandt de store produktionsvirksomheder, inkl. fødevaresektoren, energisektoren og anden produktionsvirksomhed. Samtidigt har Danmark et ret stort sæt af eksperter fordelt på flere af landets universiteter, og etableringen af ESS vil i de kommende år tiltrække yderligere eksperter fra hele verden sådan at det er realistisk at ekspertise faktisk vil være en skalerbar resurse i feltet. Samtidigt er der en, for nu ret specialiseret, mængde mindre virksomheder der producerer udstyr til industriel imaging. Disse virksomheder er udviklings- og produktionsvirksomheder og beskæftiger medarbejdere fra mange fagtyper, fra ingeniører, over dokumentationspersonale til el-, mekanik- og metalarbejdere. Endvidere er mange af de nødvendige kontakter imellem diverse aktører allerede etablerede i form at praktiske projekter. Således er KU pt. involveret i projekter omkring 3D imaging af hhv. grise og træ for at sikre bedre udnyttelse af råmaterialerne, samt avanceret fase-kontrast røntgen til detektering af fremmedlegemer i kødfars, chokolade, brød, forårsruller og fisk.

Effekter og potentialer

Ved at høste potentialerne i industriel imaging kan danske virksomheder reducere udgifter og/eller forbedre kvaliteten af deres produkter. Flere  virksomheder er  klar til at anvende sådan teknologi idag. Specielt til produktionssektoren vil en række SMVer skulle vokse for at imødekomme efterspørgslen på nye maskiner til imaging, disse vil senere, baseret på erfaringer fra et stærkt hjemmemarked, kunne begynde en eksport af maskiner til hele verden. I bedste fald kan Danmark, og specielt miljøet omkring ESS, etablere sig som et de facto centrum for industriel imaging og processen kan derfra blive selvforstærkende ved at andre virksomheder flytter til regionen. Det økonomiske potentiale er meget afhængigt af de projekter der vælges, men vi ved fra eksisterende projekter at 3D-billeder af grise ventes at returnere 50Mkr/år mens 3D-billeder af træplanker til møbelindustrien ventes mindst at fordoble udnyttelsen af materialerne, eller halvere udgiften til træ. Imaging af marker for at genkende ukrudt ventes at kunne reducere forbruget af pesticider med 50%, en reduktion der er en direkte besparelse for den enkelte landmand men også oversætter til en signifikant miljøgevinst.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. april 2013