Gå til indhold

Effektiv produktion

Målet med denne satsning er, at udvikle og implementere værktøjer og teknologiske løsninger i mejeribruget, som kan føre til en mere effektiv produktion med mindst mulig miljøbelastning.

Indsendt af

Mejeribrugets Forskningsfond

Resumé

Målet med denne satsning er, at udvikle og implementere værktøjer og teknologiske løsninger i mejeribruget, som kan føre til en mere effektiv produktion med mindst mulig miljøbelastning. Der er bl.a. behov for innovation indenfor processtyring i relation til produktion af fødevarer af ensartet høj kvalitet og med høj fødevare-, veterinær og forsyningssikkerhed, optimal råvareudnyttelse inkl. nye produkter, effektiv rengøring og vandforbrug (genanvendelse af vand) samt energibesparende løsninger. Der er et kæmpe potentiale i at lave en innovationssatsning på dette område – både for fødevarevirksomhederne, men også for den danske følgeindustri, der har kompetencerne til at levere de teknologiske løsninger – både lokalt og globalt.

Udfordring og muligheder

Redskaber og teknologiske løsninger der kan hjælpe virksomhederne med at producere effektivt ift. råvareudnyttelse (undgå spild), differentierede produkter, forbrug af ressourcer (energi, vand …) samt andre miljø- og klimaforbedrende metoder, vil give de danske virksomheder mulighed for at konkurrere globalt samtidig med at den danske fødevaresektor kan være på forkant med klima og miljøforbedringer, der fremadrettet vil give dem en konkurrencemæssig fordel.

Bæredygtighed forventes fremover også at blive et krav ved afsætning af produkter globalt (indledningsvis drevet af omkostningsbesparelser ved øget bæredygtighed). Effektivisering på områder der er af betydning for klima og miljø er derfor vigtige, ikke mindst for at kunne afsætte højkvalitetsprodukter fremadrettet – og for at kunne leve op til diverse miljøstandarder i en verden hvor ressourcerne bliver knappe.

Dansk producerede fødevarer afsættes på et globalt marked hvor den prismæssige konkurrence er ben hård. Det er derfor nødvendigt for de danske virksomheder hele tiden at være i stand til at effektivisere produktionen for at mindske omkostninger og forblive konkurrencedygtige.

Målsætning

Målet er at udvikle og implementere værktøjer og teknologiske løsninger i mejeribruget, som kan føre til en mere effektiv produktion med mindst mulig miljøbelastning.

Innovationsbehov

Der er behov for innovation indenfor nedenstående områder:

  • Processtyring i relation til produktion af fødevarer af ensartet høj kvalitet og med høj fødevare-, veterinær og forsyningssikkerhed.
  • Optimal råvareudnyttelse inkl. nye produkter
  • Effektiv rengøring og vandforbrug (genanvendelse af vand)
  • Energibesparende løsninger

Foruden den danske mejeriindustri (samt den danske fødevareindustri generelt) er det alt afgørende at dette pågår i et samarbejde med industrier, der kan levere og skabe bæredygtige løsninger indenfor de ovennævnte områder, da mejeriindustrien er slutbruger af teknologierne. Endvidere vil visse af indsatserne også kræve myndigheds involvering fx omhandlende standarder/reguleringen ift. miljøtiltag (f.eks. genbrug af vand).

De danske forudsætninger

Stadig øget effektivitet har traditionelt været en stor driver i den danske fødevareindustri, men de seneste år har effektivitetsindsatserne i Danmark ikke kunne følge med den globale udvikling. For at forblive konkurrencedygtige er det derfor vigtigt, at der fremover sker en udvikling indenfor områder, der sikrer at den danske effektivitet fortsat kan øges hurtigere end den globale udvikling

Danmark er på mange fronter globalt førende indenfor bæredygtig produktion – ikke mindst pga. den stramme danske lovgivning. Der kan dog være områder, hvor den danske lovgivning står i vejen for en bæredygtig produktion, og det er derfor vigtigt med et tæt samspil, når der skal findes nye løsninger på optimering af ressourcer.           

Effekter og potentialer  

Der er et kæmpe potentiale i at lave en innovationssatsning på dette område – både for fødevarevirksomhederne, men også for den danske følgeindustri, der har kompetencerne til at levere de teknologiske løsninger. Dette vil fortsat sikre at danske fødevarer er konkurrencemæssige på det globale marked samt at følgeindustrien i DK vil kunne udvikle løsninger, der samtidigt vil have stort efterspørgsel globalt. Tilsammen vil dette understøtte en dansk vækstagenda i det fødevareindustrielle kompleks.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013