Gå til indhold

Ernæringsrigtige fødevarer til den aldrende befolkning

Tiltag der kan forebygge sygdom hos denne befolkningsgruppe herunder sikre hurtigere ’recovery’ efter sygdom og hospitalsindlæggelse vil have stor samfundsøkonomisk betydning og øge livskvaliteten betydeligt for en større og større del af samfundet.

Indsendt af

Mejeribrugets Forskningsfond

Resumé

Målet er at udvikle og tilgængeliggøre ernæringsrigtige fødevarer til den aldrende befolkning. Tiltag der kan forebygge sygdom hos denne befolkningsgruppe herunder sikre hurtigere ’recovery’ efter sygdom og hospitalsindlæggelse vil have stor samfundsøkonomisk betydning og øge livskvaliteten betydeligt for en større og større del af samfundet.  For at nå målet er det væsentligt med et tæt samarbejde mellem offentlige og private interessenter indenfor bl.a. proteinkvalitet, næringstæthed samt udvikling af infrastrukturer og distributionskanaler i sundhedssektoren.   Det er vigtigt, at både fødevarevirksomheder, medicinere og ernæringskyndige samt sundhedssektoren inddrages i processen.  

Udfordring og muligheder

I takt med at verdens befolkning bliver rigere, bliver den også ældre. Andelen af ældre over 70 forventes af stige væsentligt i årene fremover – både i Danmark, EU og globalt. Det betyder en øget belastning af det offentlige sundhedssystem og hele ældreplejeområdet. Optimal ernæring af dette befolkningssegment vil have en betydelig indflydelse på den offentlige økonomi fremover. Tiltag der kan forebygge sygdom herunder sikre hurtigere ’recovery’ efter sygdom og hospitalsindlæggelse (150.00 underernærede i den danske plejesektor er i dag estimeret at koste samfundet over 1 milliard DDK p.a.) vil have stor samfundsøkonomisk betydning og øge livskvaliteten betydeligt for en større og større del af samfundet. 

Målsætning

Målet er at udvikle og tilgængeliggøre ernæringsrigtige (højt indhold af kvalitetsprotein, calcium, vitaminer mm) fødevarer til den aldrende befolkning, der sikrer de kan være aktive længere, reducere den procentvise andel af ældre, der bliver syge eller underernærede, nedsætte indlæggelsestiden efter sygdom samt forbedre patienternes mulighed for at komme sig helt efter en sygdomsperiode.   

Innovationsbehov

For at nå målet er det væsentligt med et tæt samarbejde mellem offentlige og private interessenter. Der er desuden behov for både forskning og udvikling indenfor forskellige områder, samt en effektiv videnspredning af de opnåede resultater. 

Specifikt er der innovationsbehov indenfor:

  • Proteinkvalitet, vitamin og mineralindhold ift. opretholdelse af et sundt knogle- og muskelsystem, metabolisk sundhed samt et optimalt immunsystem. Forskellige proteiners funktionelle egenskaber
  • Sensorisk kvalitet ift. at det er attraktivt for raske ældre og/eller syge ældre at indtage produkter.
  • Næringstæthed, idet ældre ofte har et lavt fødeindtag og derfor er der brug for en høj næringsstoftæthed i de fødevarer de indtager – dette gælder både protein, energi, fedt, mineraler og vitaminer. Mejeriprodukter udgør i denne sammenhæng en meget interessant fødevaregruppe. 
  • Udvikling af infrastrukturer og distributionskanaler i sundhedssektoren, der sikre tilgængelighed af ernæringsrigtige produkter til en hver tid.

Indsatsen kan tilrettelægges som et partnerskab med en tidshorisont på 3 – 4 år.  Det er vigtigt, at både fødevarevirksomheder, medicinere og ernæringskyndige, sundhedssektoren (sundheds- og plejepersonale på hospitaler, plejecentre o. lign.) samt logistik og distributionsløsninger inddrages i processen. Videnspredning og uddannelse af sundhedspersonale vil være helt essentiel for at opnå en ønsket effekt i befolkningen. Inddragelse af hele sundhedssektoren er helt essentiel i et sådan partnerskab. 

De danske forudsætninger

På forskningsområdet har der i regi af mejeribruget været fokus på mejeriprodukter/ingrediensers rolle i forhold til ernæring indenfor ældreområdet - specifikt på underernæring hos hospitalsindlagte, ift. knoglesundhed amt muskelmasse og -funktion (projekter i regi af Mejeribrugets Forskningsfond). Der har været/er tæt samarbejde mellem mejerivirksomheder og offentlige institutioner – både i Danmark og internationalt. Dansk erhvervsliv har styrkepositioner indenfor mejerierhverv samt ingredienser til fødevareindustrien og det er oplagt at lave partnerskaber på dette område for at Danmark kan stå endnu stærkere.   

Effekter og potentialer

En forbedret sundhed hos den voksende ældre del af befolkningen samt et kortere sygdomsforløb hos syge ældre har kæmpe økonomiske og menneskelige effekter. Kortere hospitalsindlæggelser, længere tid i eget hjem og ikke mindst øget livskvalitet vil forbedre de offentlige budgetter og muligvis kunne opretholde et længere arbejdsliv for en stor del af de ældre. En intelligent udvikling af dette essentielle område, med stærk involvering af de danske fødevare- og ingrediens virksomheder, vil ligeledes muliggøre, at Danmark kan få en ledende position på dette område. Dette kan være med til at drive væksten, da det vil gøre os i stand til at sælge veldokumenterede funktionelle produkter (anprisninger) og know how til en verden, hvor der ligeledes er meget stor efterspørgsel efter netop denne slags produkter (i USA forventes sarcopeni (muskelsvækkelse) hos ældre at overgå fedmeepidemi problematikken i løbet af 10-15 år). 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013