Gå til indhold

FamilyCare

Fremtidens øgede behov for digitale sundheds- og velfærdsløsninger, eksempelvis indenfor Tele-Presence og Telekonferencesystemer stiller i stigende grad krav til kvaliteten af indholdet (context-aware og intelligent lyd/billede) og det digitale netværk.

Indsendt af

Netværk for Dansk Lydteknologi

Resumé

Fremtidens øgede behov for digitale sundheds- og velfærdsløsninger, eksempelvis indenfor Tele-Presence og Telekonferencesystemer stiller i stigende grad krav til kvaliteten af indholdet (context-aware og intelligent lyd/billede) og det digitale netværk, som skal kunne transportere de store datamængder ved høj hastighed både hvad angår optagelse, transmission og gengivelse af lyd og billeder.

Målet er at udvikle, teste og evaluere en konkret Tele-Presence løsning ’FamilyCare’, der trækker på flere teknologier og danske styrkeområder med særlig vægt på den lydteknologisk del af teknologierne, med henblik på at reducere indlæggelsestid (sygehuse), konsultationstid (læger) og transporttid (hjemmehjælp) samt øge livskvaliteten for ældre borgere og deres familier.

Derudover skal indsatsen bidrage til eksport af innovative løsninger og derved skabe vækst og danske arbejdspladser.

Udfordring og muligheder

Fremtidens øgede offentlige udgifter til sundheds- og velfærdsområdet vil betyde en stigende efterspørgsel på digitale sundheds- og velfærdsløsninger, der effektivt skaber bedre, tryggere og mere nær service til borgerne.

Med FamilyCare ønskes gennemført et konkret projekt, der har til formål at udvikle, teste og evaluere fremtidens Tele-Presence løsning for ældre ift. at gøre daglig kommunikation med familie, læge og hjemmehjælp mere effektiv og samtidig skabe øget tryghed og nærhed for borgerne – både de ældre og familien – samt sundhedspersonalet gennem bl.a. forbedret lydteknologiske løsninger.

Udfordringen tager afsæt i FORSK2020’s emner ’Et samfund med sundhed og livskvalitet’ og ’Et højteknologisk samfund med innovationskapacitet’ og herunder specifikt:

  • 2.1 Fra basal forskning til effektiv forebyggelse, diagnostik og behandling af sygdomme
  • 2.2 Fremtidens sundheds-, pleje- og omsorgssektor
  • 3.1 Digitale muligheder og løsninger

Derudover adresserer FamilyCare Vækstteamet for Sundheds- og Velfærdsløsninger definerede erhvervsområder; medicoudstyr og apparater, hjælpemidler, sundheds-it og automatisering samt service- og driftsløsninger og konkret anbefaling #11 vedr. mulige områder for vækst gennem innovation:

  • Styrket erhvervsmæssig fokus i digitalisering af velfærdsområderne (herunder forbedret kommunikation via lydteknologiske produkter)
  • Klare politiske målsætninger, konkrete initiativer og strategiske pejlemærker i digitaliseringsreformen af velfærdsområderne.
  • Danmark som afprøvningsland for telemedicin og mobile løsninger skal udbygges.
  • Erhvervsmæssig udnyttelse af ”Big Data”

Målsætning

Målsætningen er at FamilyCare løsningen i 2016 har biddraget til at reducere ældre borgeres indlæggelsestid på sygehuse, konsultationstid hos lægen og transporttiden for de ældres hjemmehjælpere samt øget livskvaliteten for ældre borgere og deres familier ved bl.a. at inddrage nye lydteknologiske løsninger.

Innovationsbehov

FamilyCare vil kræve en kombination og integration af nye intelligente, retningsbestemte højtaler-/mikrofonopsætninger og videomonitorering samt systemer til analyse af indhold og kontekst.

En systemløsning vil frembringe nye innovative produkter og løsninger, der kan applikeres i mange andre sammenhænge indenfor sundheds- og velfærdsområdet, ligesom disse løsninger kan tilpasses forskellige kulturelle krav og forudsætninger og derfor anvendes og eksporteres globalt. 

De danske forudsætninger

Tele-Presense og Telekonferencesystemer er et industrielt vækstområde på verdensplan. Historisk set har Danmark stærke kompetencer indenfor telekommunikation, optagelse og reproduktion af lyd/billede og digital behandling af lyd/billede. Danmark har derudover en fordel på grund af den store dataregistrering inden for sundhedssystemet.

Effekter og potentialer

Udover de store samfundsøkonomiske besparelser forventes det, at der på baggrund af FamilyCare i 2018 er opstået 2-5 nye danske virksomheder og derved 5-25 danske arbejdspladser, der afsætter produkter og løsninger til den offentlige sektor i både Danmark og andre lande indenfor.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 08. marts 2013