Gå til indhold

Nationalt kraftcenter for offentlig innovation

Forslaget er at etablere et nationalt kraftcenter for fremme af innovation i den offentlige sektor. Det nationale kraftcenter skal opsamle og formidle erfaringer, producere ny viden og understøtte tværgående initiativer inden for offentlig innovation

Indsendt af

Roskilde Universitet

Resumé

Forslaget er at etablere et nationalt kraftcenter for fremme af innovation i den offentlige sektor. Det nationale kraftcenter skal:

  • Opsamle og formidle erfaringer og ideer om offentlig innovation på tværs af kommuner, regioner og offentlige styrelser
  • Producere ny viden og metoder, der understøtter medarbejder-, bruger- og samarbejdsdrevet innovation af policy, organisation, offentlige regulering og velfærdsservice
  • Understøtte tværgående initiativer, der sigter på at fremme offentlig innovation

Det nationale kraftcenter skal ledes af en direktør med forskningserfaring og omfatte en stab på 5-7 medarbejdere. Det skal styres af en rådgivende bestyrelse med repræsentanter fra kommuner, regioner, ministerier, relevante forskningsmiljøer, offentlige medarbejderorganisationer, samt Center for Frivilligt Socialt Arbejde.
Udfordring og muligheder

Kommuner, regioner og offentlige styrelser har for længst forstået at offentlig innovation er det intelligente alternativ til blinde grønthøsterbesparelser og en vigtig del af vejen til at få mere og bedre for mindre.

Der igangsættes for tiden en lang række små og store innovationsprojekter i den offentlige sektor, hvor af nogen er rimeligt succesfulde, mens andre har en begrænset effekt. Den offentlige innovationsindsats kan dog sagtens blive bedre. Innovationskulturen skal styrkes, forvaltningssiloerne skal nedbrydes, medarbejderne skal engageres, de offentlige ledere skal lære lave innovationsledelse og den offentlige sektor skal sætte stikket i brugere, borgere og andre private interessenter og mobilisere deres erfaringer, energi og gode ideer. Der mangler imidlertid relevant og brugbar viden på disse områder, samt en konkret og institutionsnær understøttelse af diverse innovationsinitiativer.

Desuden er der en akut mangel på tværgående læring. Offentlige organisationer vil være first movers frem for second movers, og de har det i det hele taget svært med at lære af hinanden og identificeres, oversætte og tilpasse hinandens innovation, så de skaber merværdi i deres egen organisation.

Mindlab laver et stort arbejde for at fremme innovation i offentlige styrelser, men har kun begrænset kapacitet til at understøtte kommuner og regioner. Midtlab bidrager til at skabe innovation i regioner og kommuner, men har en begrænset rækkevidde. CLIPS projektet har haft fat i mange kommuner og en del regioner, men lukker til nytår. Der er derfor ingen organisation, der har kapacitet til at dække den offentlige sektors behov for ny viden, understøttende rådgivning og sparring, samt tværgående formidling af erfaringer og ideer. Det skal et nyt nationalt kraftcenter for offentlig innovation råde bod på.

Målsætning

Målsætningen for det nationale kraftcenter for offentlig innovation er at sætte turbo på og forbedre den offentlige sektors innovationsskabelse ved at give alle dele af den offentlige sektor adgang til kvalificeret rådgivning, forskningsbaseret viden og tværgående vidensformidling.

Det nationale kraftcenter skal både være bindeleddet mellem kommuner, regioner og offentlige styrelser og mellem forskere og praktikere. Det skal således både formidle viden og erfaringer på tværs af offentlige organisationer og forankre vidensproduktionen på området i nationale og internationale forskningsmiljøer.

Den ultimative ambition skal være at gøre den danske offentlige sektor til den mest innovative verden
Innovationsbehov

Der er behov for at udveksle viden om og erfaring med forskellige typer af innovation og forskellige metoder til innovationsfremme med henblik på at skabe fælles læring og sprede eksempler på best practice. Der er er også behov for at rådgive og sparre med offentlige organisationer som er usikre på, hvordan man gearer organisationen til at skabe innovation. Endelig er der behov for ny viden om betydningen og fremme af innovationskultur, udøvelse af innovationsledelse, inddragelse af medarbejdere, brugere og private interessenter i samarbejdsdrevet innovation, samt anvendelse af forskellige innovationsværktøjer.

Det er kun det offentlige, der kan løfte denne opgave og det organisatoriske set-up kort beskrevet i resumeet. Finansieringsbehovet vil være omkring 10 mio kr. årligt, hvis det nationale kraftcenter kan huses af en eksisterende lokalitet.

De danske forudsætninger

Kort magtdistance, lavt struktureringsniveau og en lang tradition for inddragelse af medarbejdere, brugere og private interessenter og for at tænke i design giver den danske offentlige sektor gode forudsætninger for at blive en af de mest innovative offentlige sektorer i verden.

Effekter og potentialer

Innovationsfremme i den offentlige sektor vil skabe mere kvalitet og større produktivitet og samarbejdet med den private sektor vil skabe positive spil-over effekter.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013