Gå til indhold

Social informationsteknologi til mennesker med funktionsnedsættelser

Projekter har antydet et stort potentiale i at anvende kommunikations-, lærings- og spilteknologier til mennesker med funktionsnedsættelser.

Indsendt af

Social- og Integrationsministeriet

Resumé


Projekter har antydet et stort potentiale i at anvende kommunikations-, lærings- og spilteknologier til mennesker med funktionsnedsættelser. Potentialet består dels i betydeligt forbedret livskvalitet gennem forøgede muligheder for kommunikation med venner, pårørende mv. og dels i et vækstpotentiale i forhold til at udbrede og sælge disse løsninger til hele verden.

Der arbejdes på at oprette et Living IT Lab, der kan designe, afprøve og tilpasse nye teknologier via fx nye brugergrænseflader, betjeningsudstyr og softwareløsninger. Et Living IT Lab skal sikre, at mennesker med funktionsnedsættelser har mulighed for at anvende sociale teknologier på lige fod med resten af samfundet.

I et Living IT Lab kan der også forskes i effekterne i forhold til målgrupperne af at anvende nye teknologier, ligesom der kan forskes i design og tilpasning af teknologierne.

Udfordring og muligheder

Mange kommunikations-, lærings- og spilteknologier kan være svært tilgængelige for mennesker med særligt psykiske og kognitive funktionsnedsættelser. Der er derfor et væsentligt potentiale i at udvikle særlige tilbud til denne målgruppe.

Målsætning

At der oprettes et Living IT Lab, der kan designe, afprøve og tilpasse nye teknologier og samtidig forske i effekten for borgernes livskvalitet mv. ved at kunne anvende de nye teknologier og dermed i langt højere grad end tidligere være i stand til at kommunikere med familie, venner og omverdenen i øvrigt.

Innovationsbehov

Der er behov for, at der løbende udvikles og tilpasses nye teknologier i samarbejde med de potentielle brugere.
Med satspuljeaftalen for 2012 er der afsat midler i 4 år til at oprette et Living IT Lab. Det forventes, at der i løbet af 2013 er taget de første skridt til at etablere et sådan Lab.

Modellen for et Living IT Lab udarbejdes i øjeblikket i samarbejde med Socialt Udviklings Center, København. Der er endnu ikke udarbejdet en endelig forretningsmodel for projektet, men det er hensigten, at Lab-et skal være etableret og i drift med det beløb, der er afsat fra satspuljen.

En yderligere bevilling fra INNO+ vil øge lab-ets mulighed for innovation på denne dagsorden og dermed øge Danmarks muligheder for en særposition på verdensmarkedet for sociale teknologier for mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Forudsætninger

SUS er i øjeblikket ved at udarbejde en analyse af, hvilke forretningsmodeller der kan være bæredygtige for projektet på sigt, når støtten fra satspuljen er opbrugt.

Effekter og potentialer

Det forventes, at Living IT Lab kan sikre øget livskvalitet for en lang række borgere, som ellers lever meget isoleret for omverdenen. Desuden forventes det, at Danmark kan få en ledende position på verdensmarkedet, hvis denne dagsorden prioriteres højt. Det vil være en niche, som kan give Danmark øget vækst og velfærd.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013