Gå til indhold

Det innovative ressourceforløb

Hvordan designer man det mest effektive ressourceforløb med henblik på at sikre flest mulig en aktiv tilknytning til arbejdsmarkedet?

Indsendt af

Social- og Integrationsministeriet

Resumé

Hvordan designer man det mest effektive ressourceforløb med henblik på at sikre flest mulig en aktiv tilknytning til arbejdsmarkedet?

Udfordring og muligheder

Mange borgere med nedsat arbejdsevne, herunder borgere med handicap, har svært ved at vinde fodfæste på det danske arbejdsmarked, hvilket åbner for muligheder for at øge graden af selvforsørgelse og samfundsdeltagelse. Udfordringen er at finde fleksible, effektive og individuelt tilrettelagte forløb med høj afgang til beskæftigelse, hvilket især er en udfordring i forhold til de svageste borgere.

Målsætning

At designe et ressourceforløb, herunder rehabiliteringsteams, der i højere grad end i dag sikrer flest mulig en aktiv tilknytning til arbejdsmarkedet.

Innovationsbehov

At forene borgerens, arbejdsmarkedets og det offentliges interesser på en effektiv måde og med fokus på den enkelte aktørs behov og ønsker – herunder borgerens forudsætninger og muligheder for beskæftigelse, erhvervslivets incitamenter for jobskabelse og samfundsøkonomiske interesser.

Forudsætninger

Inddragelse af evidens i designet af ressourceforløb og etablering af tværfaglige og -organisatoriske rehabiliteringsteams, herunder effektiv implementering der sikrer at viden og initiativer omsættes til praksis.

Skabelsen af nye partnerskaber mellem forskning, lokalt erhvervsliv samt uddannelses- og rehabiliteringssektoren, der sikrer tværgående, koordinerede indsatser med et bredspektret fokus.

Effekter og potentialer

Potentialet er at kunne skabe effektive ressourceforløb, der er meningsfulde og relevante for alle involverede parter, og med større afgang til beskæftigelse med henblik på at øge antallet af selvforsøgende borgere.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2013