Gå til indhold

Big Science markedet skaber innovation og vækst hos danske produktionsvirksomheder

Der er et globalt milliard €-marked for at levere højteknologiske services og komponenter til opbygning og drift af store internationale forskningsfaciliteter (Big Science). Med placeringen af European Spallation Source (ESS) i Øresundsregionen står Danmark med unikke muligheder.

Indsendt af

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Teknologisk Institut (TI)

Resumé

Der er et globalt milliard €-marked for at levere højteknologiske services og komponenter til opbygning og drift af store internationale forskningsfaciliteter (Big Science). Med placeringen af European Spallation Source (ESS) i Øresundsregionen står Danmark med unikke muligheder for at udvikle erhvervs-mæssige spidskompetencer og knowhow samt at øge produktion og eksport af højteknologiske produkter. Big Science Sekretariatet (BSS) er danske virksomheders katalysator til kontrakter ved Big Science faciliteterne inden¬for både teknologiudvikling, kompetenceopbygning og netværksdannelse. BSS hjælper med at udnytte og udvikle styrkepositionerne i danske virksomheder, universiteter og GTS’er gennem leverancer af højteknologiske løsninger til Big Science.

Udfordring og muligheder

Big Science markedet er præget af høje krav til produkternes sikkerhed og pålidelighed – kombineret med innovative løsninger på kanten af det mulige. Markedet er særdeles attraktivt for de europæiske lande, der sigter efter udbygning af forskningsbaseret, avanceret og højteknologisk produktion. En række danske virksomheder har allerede stærke kompetencer indenfor avanceret produktion af højkvalitetskomponenter. Kombineret med dansk innovation, fleksibilitet og kvalitetsstyring har disse virksomheder et stort potentiale for at kunne levere til det krævende Big Science marked. Der er imidlertid behov for en offentlig finansieret funktion til at hjælpe virksomhederne med:

 • at udvikle sig og bringe deres kompetencer i spil,
 • at positionere sig mårettet overfor Big Science faciliteterne,
 • at positionere sig ift. udenlandske ”prime contractors”.

Virksomhedernes muligheder for innovation og vækst mangedobles når de avancerede løsninger også finder anvendelse i produktion og udvikling til mere konventionelle kunder. Opbygning af Big Science faciliteter giver også mulighed for spin-off i form af meget attraktive Intellectual Properties (IP’er) som ofte kan licenseres til private virksomheder.

Målsætning

Big Science Sekretariatet (BSS) har siden dannelsen i 2010 etableret sig som et centralt og synligt bindeled og katalysator mellem danske virksomheder og Big Science. BSS er i kraft af faglige kompetencer og resultater blevet anerkendt som det naturlige sted, hvor Big Science faciliteterne henvender sig for at komme i kontakt med danske virksomheder. INNO+ indsatsen kunne løfte vidensniveauet yderligere hos danske virksomheder og gøre dem endnu mere konkurrencedygtige indenfor services og leverancer til Big Science. Herunder især til opbygning og drift af ESS, som påbegyndes i 2013. BSS skal sikre:

 • at innovative produktionsløsninger med oprindelse i arbejde med og for Big Science faciliteterne gør Danmark markant mere konkurrencedygtig som produktionsland inden 2020.
 • at ti danske virksomheder inden 2020 har specialiseret i at levere udstyr/ydelser/services til Big Science faciliteter på europæiske plan.
 • danske kontrakter til Big Science faciliteter >100 mio. kr/år inden 2015
 • at danske virksomheder udvikler nye innovative ydelser sammen med universiteterne og GTS.

Innovationsbehov

Virksomhedernes kompetenceløft skal stimuleres ved:

 • at samle og formidle den nyeste viden om Big Science faciliteter til danske virksomheder bl.a. via hyppige kontakter mellem virksomhederne og repræsentanter fra faciliteterne.
 • at identificere behov for match med danske kernekompetencer for derigennem at facilitere udvikling af nye unikke ydelser.
 • at afholde fagspecifikke kurser og temadage og at igangsætte specifikke innovationssamarbejder mellem virksomheder, videninstitutioner og Big Science faciliteter.
 • at facilitere opbygningen af internationale konsortier med deltagelse af danske firmaer.

Målgruppe

Danske produktionsvirksomheder i alle brancher relevante for Big Science faciliteter. Virksomheder indenfor produktion af specialiseret elektronik og fremstillingsindustri (svejsning, bearbejdning, materiale-forskning og -udvikling) er allerede identificerede som gode kandidater.

Tidshorisont

2-5 år

Finansiering

Danske virksomheders opdyrkning af Big Science markedet kræver en intensiv rådgivning, som ikke ville være muligt uden offentlig støtte. De fleste danske virksomheder ser indtrængning i disse store projekter som en vanskelig og uoverkommelig barriere.Aktører: BSS samarbejdet mellem Teknologisk Institut og Danmarks Tekniske Universitet omkring Big Science relaterede opgaver har nu været afprøvet siden 2010. De gode resultater der er opnået, har vist, at denne kombination af ekspertiser er ideel for at give de danske virksomheder de bedste betingelser i kampen om Big Science udbud. Andre aktører kunne være regioner, DI osv.

De danske forudsætninger

Big Science Sekretariatet er i god fremdrift med et godt forankret kontaktnet. Men der er et behov for en fortsat fokuseret og øget indsats, fordi mange virksomheder stadig ikke kender de eksisterende muligheder for eksport indenfor Big Science området. Mange danske produktionsvirksomheder er velegnede som leverandører til Big Science faciliteterne. Det skyldes at de er meget automatiserede, er vant til at arbejde med høje krav til kvalitet, har høj fleksibilitet og kundetilpassede løsninger m.m. Derudover har vi i Danmark en del virksomheder med gode kompetencer indenfor flere tekniske områder med et oplagt match til Big Science faciliteterne.

Effekter og potentialer

Big Science er et nyt og oplagt eksportmarked for mange danske produktionsvirksomheder og en direkte effekt er ny videnstung produktion og arbejdspladser i Danmark. Knowhow og produktion fra leverancer til ESS og andre europæiske faciliteter vil desuden kunne videreføres til leverancer til acceleratorer og Big Science faciliteter i BRIC-landene, hvis egne universitetsmiljøer forventes at kræve lignende faciliteter i hjemlandene indenfor 5-10 år. Endelig vil arbejde på Big Science udbud giver kompetencer og IP som også kan bruges i andre dele af produktionen og er dermed være med til at løfte Danmark som et højteknologisk innovativt land.