Gå til indhold

Et højteknologisk samfund med innovationskapacitet

Vision om et højteknologisk samfund med innovationskapacitet, hvor strategiske vækstteknologier, digitale løsninger og nye produktionssystemer styrker produktivitet og skaber grundlag for nye teknologibaserede svar på store samfundsudfordringer.
Viser 1-30 af 107 resultater
Avanceret automatisering af virksomheder

Til forudsætningerne for at bevare produktion hos danske SMV’er hører udvikling og implementering af robotteknologiske løsninger, som er let programmerbare, billige i indkøb og som kan indgå i vidt forskellige produktionsmiljøer.

Avanceret Produktion

Forslaget omfatter udviklings- og innovationsaktiviteter inden for Avanceret Produktion. Aktiviteten adresserer den udfordring, der eksisterer i forhold til at øge virksomhedernes konkurrenceevne samt fastholde og styrke beskæftigelsen i fremstillingsindustrien

Borgernære Informationsløsninger (Digitale Relationer)

Digitale informationsløsninger indeholder store potentialer til på en og samme tid at højne kvalitet og tilgængelighed af information for borgerne og samtidig frisætte offentlige ressourcer. Denne vej er allerede betrådt, men der er muligheder for at nå langt større resultater.

Byggeri og anlæg som vækstdynamo

En fokuseret innovationsindsats inden for bygge-og anlægssektoren vil give et væsentligt bidrag til at nå de politiske målsætninger om reduktion af energi og CO2.

Bæredygtig bygningsrenovering

Med energiaftalen og de kommende EU-krav til bæredygtighed i byggeriet, som skal inkludere miljøkrav, sociale krav og økonomiske krav, stilles byggeriets parter over for store udfordringer, men også over for store muligheder.

Bæredygtighed som løftestang for vækst inden for modebranchen

Design kan spille en nøglerolle i udviklingen af øget bæredygtighed inden for modeindustrien. Der er brug for at udvikle nye forretningsmodeller, hvor små og mellemstore virksomheder ud over at sælge produkter lærer også at sælge services og systemer, der adresserer miljøudfordringen.

Bæredygtigt byggeri som afsæt for industriel økologi

Formålet med projektet er at skabe basis for udvikling og national produktion af integrerede og intelligente ”systemleverancer” indenfor byggeriet med fokus på løsninger, der møder kriterier for både miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed.

Bæredygtigt og effektivt byggeri

En fokuseret innovationsindsats indenfor bygge- og anlægssektoren skal sikre det størst mulige udbytte af samfundets investeringer indenfor energirenovering, infrastruktur og sygehuse.

Center for industriel imaging

Erhvervslivet, specielt fødevaresektoren, har en række ideer til nye anvendelser af imaging der kan forbedre deres konkurrenceevne, og formålet med det foreslåede projekt er at skabe et industrielt imaging-center der hurtigt og effektiv kan omsætte disse ideer til produkter.

Danmark – verdens førende sted for service- og produktudvikling

Alt for længe har mantraet været: ”Mere innovation og en højere produktivitet vil sikre vores velfærd”. Men vi sikrer hverken den hjemlige produktion eller høster udbyttet af det offentliges innovationsmidler, hvis der ikke gøres noget radikalt ved evnen til service- og produktudvikling.

Dansk Transducercenter

’Lydoptagelse og reproduktion’ er en af de danske styrkepositioner, som Netværk for Dansk Lydteknologi har identificeret. Analyser viser dog, at knowhow om transducerproduktion i vidt omfang forsvinder til udlandet.

Den digitale virksomhed – fleksibel automation

Udvikling af en digitaliseret, automatiseret og kompetenceorienteret dansk produktion. Det sker gennem teknologiudvikling, der tager højde for en dansk tilgang til produktion og vores fortrin i konkurrencen, hvor teknologien bliver tilpasset til mindre og mellemstore danske virksomheder.

Det Smarte Danmark 2020

Der foreslås en satsning for at gøre Danmark førende i forhold til udvikling, test, anvendelse og eksport af intelligente IKT-løsninger, baseret på fx cloud computing, ”machine-to-machine communication” og Big Data, herunder åbne offentlige data.

Digital infrastruktur for ”Smart Cities”

Der ligger i ”big data” et stort potentiale for at udvikle smarte løsninger, der fremmer grøn vækst, innovation og livskvalitet i byerne. Potentialet kan løftes gennem udviklingen af en digital infrastruktur, der sikrer udbredelse og tilgæn-gelighed af data

Digitale løsninger i kulturen

Digitalisering spiller en stor rolle i produktionen og brugen af kultur. Men den teknologiske udvikling tager kun i begrænset omfang bestik af den viden, som findes om brugssiden. Der mangler en klarere kobling mellem IT-udvikling og viden om, hvordan teknologierne griber ind i brugen af kultur.

E-/Retail Innovation Lab

Danmark som international trendsætter i brugen af teknologiske og digitale løsninger inden for e- og detailhandlen

Effektiv produktion

Målet med denne satsning er, at udvikle og implementere værktøjer og teknologiske løsninger i mejeribruget, som kan føre til en mere effektiv produktion med mindst mulig miljøbelastning.

En didaktisk indsats for bæredygtig mode

Mode er den største enkeltaktør indenfor de kreative industrier med en eksport på 25 mia. kr. i 2011 og en vækstrate på 13,4%. For at fremtidssikre dansk mode- og tekstildesign skal der arbejdes mere ressourceeffektivt og etisk ansvarligt. Projektet foreslår en didaktisk indsats.

Flere produktionsarbejdspladser i Danmark

Det er målet at styrke Danmarks fundament i den globale konkurrence om produktionsarbejdspladserne. Omdrejningspunktet skal være en øget og mere sammenhængende indsats inden for uddannelse, forskning og innovation på området.

Handlinger tilknyttet webside