Gå til indhold

E-/Retail Innovation Lab

Danmark som international trendsætter i brugen af teknologiske og digitale løsninger inden for e- og detailhandlen

Indsendt af

Innovationsnetværket Service Platform

Resumé

Med E-/Retail Innovation Lab skabes et unikt oplevelsesmekka, så Danmark bliver first-mover i at stimulere salg via oplevelser med it og ny teknologi.Et fysisk rum, hvor detailhandlen (fysisk og online) kan få rådgivning, inspiration og vid-en om tilgængelige og nye og innovative teknologiske muligheder og løsninger.

Udfordring og muligheder

Detailhandlen, både fysisk og online, bidrager markant til samfundsøkonomien og sikrer mange danskere job. I 2012 var hver femte privatansatte dansker beskæftiget i detailhandlen eller relaterede engroserhverv (= 370.000 arbejds-pladser) og dermed den private sektor, der skaber næstflest arbejdspladser i DK.

I 2011 var 9.199 fysiske danske butikker repræsenteret i udlandet gennem kæder. Det er det højeste antal nogensinde. 36% af de danske e-handelsvirksomheder sælger til udlandet via deres netbutikker. Dermed er e- og detailhandlen ligeledes med til at styrke dansk eksport.

Udfordringer

Detailhandlen er en overset sektor, når det gælder innovation og forskning i nye teknologiske løsninger. Sektoren kan med sin direkte kontakt til forbrugeren udvikle målrettede og kommercielle løsninger, der forbedrer købsoplevelse, tilgængelighed, bekvemmelighed, effektivisering, lavere priser m.m. til fordel for forbrugeren og detailhandlen selv.

Danske butikker udfordres af e-handlen og globale forbrugere med store forventninger til anvendelse af teknologi.  Væksten i handlen kan kun styrkes ved at arbejde målrettet med integreret salg, synlighed og loyalitet via mange kanaler og indarbejde (teknologiske) trends. Samspillet mellem de mange nye kanaler er alfa og omega, hvis virksomheder vil invitere den globale forbruger på indkøb i Danmark.

Muligheder

Der findes allerede mange digitale og teknologiske muligheder, som optimerer købsoplevelser, om end de hverken er udforsket eller implementeret. Kun få kender dem, så der er et stort potentiale i afprøvninger og i at skabe rum for udvikling af nye løsninger.

Der produceres og samles ikke meget viden i Danmark om brug af mange kanal-er (Multi Channelling) og teknologiske og it-mæssige udviklinger. Et laboratorium/showroom rummer derfor et kæmpe potentiale, fordi nye muligheder kan vises/afprøves af fysiske og online butikker: Samtidig kan andre producenter og brand owners inviteres ind til inspiration og udvikling af deres kanalstrategi. Digitaliseringen af det danske samfund inddrages i laboratoriets arbejde.

”E-/Retail Innovation Lab”

Vi vil skabe et unikt oplevelsesmekka, som forankres i et uafhængigt miljø. Her kan man afprøve, se og røre de sidste nye ’gadgets’ og samtidig uddannes i tek-nologiske muligheder.

Målet er, at Danmark skal blive first-mover i at stimulere salg via oplevelser med it og ny teknologi, hvor danske virksomheder kan få inspiration og viden om ny teknologi og tilgængelige løsninger og i workshops vurdere mulighederne ift. egne forretningsmodeller. Det bliver et kreativt og innovativt centrum for nye idéer og teknologier, hvor nye opfindelser kan udvikles, afprøves og kvalificeres i samråd med branchen.

Samtidig inspireres til ny forskning og innovation, som kan skabe grobund for en samlet fremtidig sats- ning på forskning og udvikling for e- og detailhandel. Alle dele af forretningen inddrages-herunder åbne grænseflader til andre brancher, fx transport & spedition.

Målsætning

Laboratoriet bliver den første af sin art og vil tiltrække forskere, studerende, entreprenører og aftagende virksomheder fra hele verden.

Målet er at løfte danske virksomheders integration af mange salgskanaler og op-levelser for kunden til et højere teknologisk niveau.  Detailsektoren styrkes både fysisk og online, og får en markant konkurrencefordel på det globale marked.

Målene for E-/Retail innovation lab er:

  • Efter 2 år er 20% af danske e- og fysiske butikker tilknyttet laboratoriet, hvor fra ny viden om detailhandel samles, spredes og giver grobund for videre forskning og udvikling.
  • E-/Retail innovation lab skal være omdrejningspunkt for workshops, uddannelse og efteruddannelsesforløb for studerende og professionelle.
  • Via laboratoriet kan nye opfindelser afprøves og kvalificeres inden introduktion på markedet
  • Internationale konferencer og seminarer foregår sideløbende med fremvisning af de nyeste tendenser; både dét, som er introduceret på markedet, men også produkter og services på idéplan.

Resultater forventes inden for en tidshorisont på 1,5-2 år fra projektstart, hvor der forventes en vækst på mindst 20 % flere e-handels- og fysiske butikker etableret i udlandet.

Innovationsbehov

Et internationalt vidensnetværk aktiveres; især videns- og forskningsnetværk i UK, USA og Holland, som bl.a. Service Platform med succes har opbygget. Desuden inddrages aktører inden for teknologiske løsninger, private såvel som offentlige. Erhvervsskoler inddrages.

Brancheforeninger, storcentre, cityforeninger og kædeuafhængige butikker, danske producenter generelt og brand owners inddrages. Desuden: Service Platform, Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning, Dansk Erhverv, Alexandra Instituttet, GTS-institutionerne, DELTA, Innovation lab, TEKO Via University College, KEA – Københavns Erhvervsakademi, CBS, ITU, FDIH, Retail Institute Scandinavia   og IT Finance Region.

De danske forudsætninger

DK har unikke forudsætninger, fordi vi kan kombinere århundreders købmandstradition med vores store viden om it og digitale muligheder. Samtidig er danskerne blandt dem i verden, som shopper mest på nettet og vi er storfor-brugere af sociale medier.

Udgangspunktet for at blive trendsættende i brug af nye it- og teknologiske indkøbsmuligheder og nye kanaler er derfor optimalt.

Et stort netværk fra førende vidensinstitutioner i lande som Holland, UK og USA, kombineret med Danmarks egen store viden inden for it og digitale muligheder, giver optimale betingelser for at blive førende inden for bedre og mere effektiv e- og detailhandel, der skaber attraktive købsoplevelser for kunden via ny teknologi.

Vi har optimale betingelser for at ’øve’ os i Danmark, fordi danskerne lynhurtigt tager nye teknologiske produkter og services til sig. Vi er åbne og drages af nye muligheder, og den mentalitet kan vi udnytte til at skabe attraktive og kreative indkøbsoplevelser, som appellerer til den globale forbrugers kontokort.

Effekter og potentialer

Området har stort potentiale. Med kick-start fra INNO+ får Danmark en platform, som ikke kun skaber vækst gennem øget salg og flere jobs, men også fremtidige konkurrencefordele for handel i Danmark.