Gå til indhold

Digitale muligheder og løsninger

Du kan downloade alle INNO+ indspil, der relaterer sig til tema Digitale muligheder og løsninger  her.

Viser 1-26 af 26 resultater
Borgernære Informationsløsninger (Digitale Relationer)

Digitale informationsløsninger indeholder store potentialer til på en og samme tid at højne kvalitet og tilgængelighed af information for borgerne og samtidig frisætte offentlige ressourcer. Denne vej er allerede betrådt, men der er muligheder for at nå langt større resultater.

Det Smarte Danmark 2020

Der foreslås en satsning for at gøre Danmark førende i forhold til udvikling, test, anvendelse og eksport af intelligente IKT-løsninger, baseret på fx cloud computing, ”machine-to-machine communication” og Big Data, herunder åbne offentlige data.

Digital infrastruktur for ”Smart Cities”

Der ligger i ”big data” et stort potentiale for at udvikle smarte løsninger, der fremmer grøn vækst, innovation og livskvalitet i byerne. Potentialet kan løftes gennem udviklingen af en digital infrastruktur, der sikrer udbredelse og tilgæn-gelighed af data

Digitale løsninger i kulturen

Digitalisering spiller en stor rolle i produktionen og brugen af kultur. Men den teknologiske udvikling tager kun i begrænset omfang bestik af den viden, som findes om brugssiden. Der mangler en klarere kobling mellem IT-udvikling og viden om, hvordan teknologierne griber ind i brugen af kultur.

E-/Retail Innovation Lab

Danmark som international trendsætter i brugen af teknologiske og digitale løsninger inden for e- og detailhandlen

Fra analog til digital borger

I den offentlige sektor gennemføres i disse år en mindre revolution med at indføre digital selvbetjening og digital velfærd til borgerne.

Fremtidens digitale datastruktur og registre

Finansrådet vil gennem dette projektet i samarbejde med det offentlige give mulighed for "end-to-end"-digitalisering på et større antal områder ved at udnytte eksisterende erfaringer med og løsninger til datahåndtering til at nytænke og optimere samfundets datastrukturer.

Global Interaction

At the same time, the very process of, global interaction and collaboration – today often mediated through Information Technology (IT) – is one of the most difficult and least understood aspects in human interaction.

Kompetenceklynge omkring digitalt byggeri

Produktivitetsudvikling i byggeriet er generelt for ringe. Digital teknologi indebærer muligheder for omlægninger, som indebærer store gevinster i produktivitet. Indsatsområdet handler om brug af sammenhængende digitale strukturer i forbindelse med projektering, etablering, drift, renovering mv.

Lyd i digitale medier

Lyd er et afgørende indholds- og oplevelseselement i digital medieteknologi. En voksende udbredelse og adgang gennem online streaming eller sociale medieplatforme skaber et stort potentiale for vækst.

Lyden af Danmark

Lydkvaliteten har pga. teknologiske og kulturelle trends været stærkt nedadgående de sidste mange år. Det influerer og truer det musiske kulturlivs eksistensgrundlag – eks. nye forretningsmodeller, forringede lytteroplevelser m.m.

Offentlig-privat samarbejde om digitale videnserviceløsninger

Frigivelse af Danmarks Grunddata som led i digitaliseringsstrategien giver mulighed for at etablere et spændende nyt offentlig-privat samfundspartnerskab, hvor offentlige myndigheder og private virksomheder i samspil vil sætte turbo på udviklingen af avancerede digitale videnserviceløsninger.

Open Big Data (OBD)

Med udgangspunkt i et socio-teknisk perspektiv og i samarbejde med offentlige og private partnere, ønsker vi at forstå de samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser af Open Big Data (OBD) til gavn for samfundet.

Serielle dokumentarproduktioner

Filmskolen vil gerne bidrage til at skabe et miljø hvor der udvikles og opfindes nye, serielle formater, til glæde for den danske film- og mediebranche.

Serielle fiktionsproduktioner

En videreudvikling af samarbejdet mellem Den Danske Filmskole, DR, TV2 og DFI med henblik på at skabe et egentligt innovativt og udviklingsfremmende miljø, som kan udfordre og udforske den serielle dramaproduktion.

SMART SOCIETY – Big Data udfordringen

Smart udnyttelse af data kan skabe vækst i nye tjenester i det offentlige og som værdiskabelse til produkter fra industrien. Det foreslås at etablere et samfundspartnerskab til at udvikle dette vækst-potentiale.

Smart Solutions to Societal Challenges

A digitalized society creates new possibilities for decision making, resource management and short and long-term planning in sectors such as transport, energy, finances and education not only within the public and private sectors.

Smarte bygninger til smarte byer (Smart Built Cities)

Det er grundtanken, at ”smarte bygninger” i fremtiden vil danne aktive, ressource- og energieffektive komponenter i byens ”smarte hybernetværk” bestående af fysiske netværk, der understøttes af digitalt netværk og styres af den menneskelige organisering.

Smarte Regioner

Den globale urbanisering udgør et samfundsproblem, der giver et voldsomt pres på byers og regioners infrastrukturer med miljøforandringer som ultimative konsekvenser. Visionen er en IKT-baseret koordinering af hidtidigt uafhængige systemer med henblik på etablering af bæredygtige, ”smarte” regioner.

Øget personlig indsigt – Mobile "Quantified Self" Teknologier

Vores gode IT forudsætninger samt markante anvendelse af sociale medier giver en base for at afprøve og udvikle nye services til den individualiserede og teknologidrevne udvikling. Indsatsen skal bringe Danmark i front inden for teknologier til selvmonitoring.

Handlinger tilknyttet webside