Gå til indhold

Datadrevne forbundne fysiske produkter – danske produkter i fremtidens ”Internet of Things”

Dette indspil har til formål at støtte dansk erhvervslivs evne til at omstille sig til at udvikle fremtidens datadrevne og forbundne produkter med speciel fokus på integration af apps, cloud opkobling, sensorer og trådløse kommunikations teknologier.

Indsendt af

DELTA

Resumé

Fremtidens fysiske produkter – både B2C og B2B – bliver i stigende grad datadrevne og forbundne (netværkede) produkter. En større og større del af produkter vil fremover have tilknyttede Apps og/eller Cloud-services og må beskæftige sig med opsamling, indsamling, analyse og deling af distribueret data.

"Gammeldags" produkter transformeres nu til intelligente, sensoriske og forbundne produkter med både fysiske (håndgribelige), digitale og distribuerede interfaces.

Dette indspil har til formål at støtte dansk erhvervslivs evne til at omstille sig til at udvikle fremtidens datadrevne og forbundne produkter med speciel fokus på integration af apps, cloud opkobling, sensorer og trådløse kommunikations teknologier.

Indspillet har sin FORSK2020 reference i tema 3: ”Et højteknologisk samfund med innovationskapacitet” samt Vækstteam for IKT og Digital Vækst. Dertil har bl.a. DI ITEK en række anbefalinger, som dette ligger i forlængelse.

Udfordring og muligheder

FORSK2020 understreger behovet indenfor såvel sundhed, energi, miljø og transport for øget dataopsamling, dataanalyse og anvendelse. Dette er drevet af samfundets behov for øget viden til bedre planlægning, bedre beslutningsstøtte eller øget innovation. Mange af disse behov søges løst igennem IKT – og især vil man kunne finde mulighederne i såkaldte datadrevne produkter.

Datadrevne produkter, hvor både embedded software, apps og webservices spiller sammen med hardware i helt nye forretningsmodeller, ses i stigende grad at få succes i ikke bare forbrugerprodukter men også professionelle applikationer. Dette giver danske virksomheder unikke muligheder for at udvikle løsninger mod samfundsmæssige behov.

Udfordringen er dog, at en stigende del af dansk industri i dag er reduceret til underleverandører til underleverandører på verdensmarkedet og således langt væk fra slutbrugere og slutapplikationer.

Derfor er der behov for en indsats, der skal bevæge industrien højere i værdikæden. Det komplekse sæt af færdigheder, der kræves for at blive vinder på fremtidens marked, hvor software, webservices, sensorer og trådløs kommunikation mellem fysiske produkter smelter naturligt sammen, er vanskeligt for danske SMV'er at etablere, endsige overskue.

Målsætning

Dette initiativ er målrettet skabelsen af næste bølge af ”Internet of Things” produkter – hvoraf vi vil kunne sætte mål for, hvor mange virksomheder, der i løbet af de næste 3-5 år rent faktisk at komme i markedet med datadrevne IoT produkter – og dette både indenfor B2B og B2C. Samtidigt skal målet være at sikre f.eks. dansk elektronikudvikling, udviklingskompetencer – og hele kæden ud til produktion af intelligente produkter i Danmark.

Innovationsbehov

Markedet udvikler sig mod forbrugere (og virksomheder), der omgiver sig med flere og flere ”forbundne” og datadrevne produkter; fjernsyn, internet radioer, indbrudsalarmer, radiator styring, maskinstyring etc. Der er således et voksende segment af enheder, der leverer data til – og modtager styrings informationer fra – internettet, og de styres, f.x. via apps på smartphones.

På sin vis ser vi således det egentlige ”internet of things” etablere sig – og det er lige præcis nu vigtigt for dansk erhverv at sidde med ved bordet, der hvor standarderne etableres og forskellige alliancer formes.

Der er nu kritisk masse for etablering af viden om de bedste komponenter og de bedste værktøjer at etablere nye produkter med. Slutteligt er hele design-rummet stort – spændende fra både sensor, hardware og datakommunikation, over brugerinterfaces (både dem på produkterne og dem på software/smartphone/computer siden) – og der er et stort uudforsket område her.

Ved at skabe en stærk dansk vidensbase omkring design og udvikling af sådanne hybride ”systemer” eller datadrevne produkter, der har en international vinkel og anvendelighed (både brugsmæssigt, men, for eksempel, også regulatorisk etc.) – kan vi skabe grobund for god vækst, øgede jobmuligheder og eksport. FORSK2020 nævner selv, at fokus på videnstunge produkter og produktion er vigtigt – og vi i Danmark med vores føring på IKT anvendelse og parathed – også i det offentlige – har stærke fortrin.

For virksomheder der enten er ved at starte op, eller skal ind på nye teknologiske områder, kræves der er væsentlig vidensopbygning – samt ofte et meget konkret sæt værktøjer. For fremtidens datadrevne produkter ligger der et så bredt spænd af teknologier - og standarder og regulativer - at vi for at undgå, at danske produkter underlægges udenlandske ad-hoc standarder, må etablere en stærk uddannelse, udviklings- og støtte initiativ, for at danske produkter kan blive markedsledende og indgå i fremtidens data-øko-system.

De danske forudsætninger

FORSK2020 nævner selv Danmarks førende position inden for anvendelse af IKT. Førende danske videnmiljøer og universiteter, stærke uddannelser og ikke mindst stærke industrivirksomheder og udviklere. Fremtidens datadrevne produkter er komplekse, multi-domæne/ekspertise krævende; noget det danske vidensniveau, og vores tværfaglige parathed vil kunne udnytte og udvikle.

Effekter og perspektiver

Den overordnede effekt vil være en logisk kobling af samfundets behov for data og viden med danske virksomheders gode forudsætninger for at udvikle datadrevne produkter og løsninger. En indsats indenfor dette område vil styrke udviklingen af datadrevne produkter, heraf forny etablerede industrier og skabe helt nye inden for et stærkt tværfaglige økosystem af produktudviklere, IT-/datamining og app udviklere der skal til, for at kunne lykkes i dette produkt-domæne.

Data drevne produkter har ligeledes en stærk “immaterial” komponent - der vil kunne øge Danmarks muligheder for indtjening og vækst udover fysiske produkter alene. “Content is King” er også fremtidens mantra for produkter - lige fra ventiler over køleskabe til avancerede robotter - der alle vil blive datadrevne, komme “på nettet” og forvandles til data-leverandører for nye services.