Gå til indhold

Offentlig-privat samarbejde om digitale videnserviceløsninger

Frigivelse af Danmarks Grunddata som led i digitaliseringsstrategien giver mulighed for at etablere et spændende nyt offentlig-privat samfundspartnerskab, hvor offentlige myndigheder og private virksomheder i samspil vil sætte turbo på udviklingen af avancerede digitale videnserviceløsninger.

Indsendt af

FTF

Resumé

Danskerne er blandt de mest digitaliseringsparate i verden, og den avancerede danske efterspørgsel har som tingene er i dag allerede medvirket til at skabe gode brugerløsninger såvel som internationale erhvervssuccesser relateret til finansielle it-løsninger, datahåndteringsløsninger og it-sikkerhedssystemer. Services som NemID og Digital Tinglysning er international top-klasse, og udnyttes dette forspring rigtigt, vil det skabe markant vækst og nye arbejdspladser i Danmark. Frigivelse af Danmarks Grunddata som led i digitaliseringsstrategien giver mulighed for at etablere et spændende nyt offentlig-privat samfundspartnerskab, hvor offentlige myndigheder og private virksomheder i samspil vil sætte turbo på udviklingen af avancerede digitale videnserviceløsninger, initiere vækst, eksport og arbejdspladser og samtidig skabe brugervenlige digitale løsninger til gavn for den generelle borgerservice i Danmark.

Indsatsområder relaterer sig til to af FORSK2020-visionerne: Et højteknologisk samfund med innovationskapacitet samt et effektivt og konkurrencedygtigt samfund.

Udfordring og muligheder

Kompleksiteten og datamængderne i samfundet er markant stigende – og samtidig stiller borgerne og erhvervslivet krav om hurtigere og mere brugervenlige løsninger på stort set alting. Der lagres i det danske samfund en kolossal mængde af information om personer, virksomheder mv. - og rigtigt håndteret, giver dataregistreringerne muligheder for at håndtere førnævnte kompleksitetsudfordring. Der ligger et enormt potentiale for det danske samfund, hvis vi kan komme i front i forhold til at udnytte de datamængder vi besidder sikkert og effektivt.

Danmark er allerede blandt de bedste på dette område, hvilket er en god forudsætning for yderligere at udvikle en underskov af spændende videnservicevirksomheder, der på sigt kan udvikle sig til internationale erhvervssuccesser. Virksomheder som NETS, Aloc, SimCorp og VP-securitas, Crytera etc. har allerede vist vejen. Og der ligger mange nye muligheder for yderligere produktudvikling - eksempelvis risikovurderingsværktøjer i den finansielle sektor eller nye former for sikkerhedsløsninger.

Partnerskabet kunne udnytte eksisterende erfaringer og viden om fælles offentlig-privat datahåndtering til at skabe nye konkrete effektiviseringer, nye konkrete forretningsområder og til at lægge grundstenen til en moderne digital datastruktur og digitale registre. Mulighederne ligger i at udnytte forudsætninger og enkeltstående erfaringer til at udvikle næste generationsløsninger, der i sig selv vil bidrage til produktivitetsforbedringer og forbedret innovationspotentiale. Da udfordringerne i form af behov for datadeling og håndtering af store datamængder er internationale, åbnes der samtidig mulighed for at en dansk løsning på næste niveau kan etablere Danmark som "smart" marked – et område som det er vigtigt at være til stede i for at udnytte ny teknologi, og som testcenter. Derved kan der både skabes arbejdspladser og udvikles eksport af videnserviceløsninger.

Målsætning

På borger/bruger niveau er det målsætningen at skabe bedre, nemmere og sikrere adgang til en lang række private og offentlige serviceydelser.

På virksomhedsniveau er det målsætningen, at der gennem offentlig-private partnerskaber skabes nye forretningsidéer i eksisterende såvel som nye virksomheder. Det skal skabe en vækst i antallet af iværksættere inden for digitale videnserviceløsninger på 50 pct. inden 2020, og der skal skabes 5.000 nye private jobs.

Innovationsbehov

Der skal først og fremmest skabes et mødested og en rugekasse for iværksættere inden for digitale videnserviceløsninger.

Mulighederne i de offentlige dataregistre skal kobles med en forståelse af de forretningsmæssige muligheder, det kan afstedkomme offentlig såvel som privat. Samtidig skal de virksomheder, der formår at omsætte muligheder og efterspørgslen til nye produkter, kobles på projektet – og optimalt skabes der samtidig et lokalt nyt iværksættermiljø eksempelvis lokaliseret hos NETS i Ballerup.

Samtidig er der behov for at udvikle forståelsen og det videnmæssige grundlag for hvilke internationale forretningsmuligheder der ligger i de avancerede danske løsninger. Hvordan skaber man bedst eksportsucces på baggrund af digitale vidensserviceløsninger?

Reguleringsmæssigt skal der arbejdes med en række potentielle barrierer: persondataloven, adgangen til grunddata, sikkerheden i international adgang til data etc.

Forudsætninger

Danmark har allerede en markant international styrkeposition indenfor digitale videnserviceløsninger. Virksomheder som NETS og Simcorp er allerede i dag store internationale spillere, der lever af deres evne til at lave redskaber der kan give sikker og overskuelig adgang til data. Organisationen CFIR ( www.cfir.dk ), som er et klyngesamarbejde inden for finans-IT i hovedstadsregionen, har lavet to eksportfremstød til henholdsvis München og Luxembourg, hvor det blev tydeliggjort at Danmark har en markant styrkeposition.

Effekter og potentialer

Indsatsen vil udbygge Danmarks styrkeposition inden for det digitale område og dermed skabe bedre rammer for konkurrenceevne, eksport, produktivitet og vækst.