Gå til indhold

Serielle fiktionsproduktioner

En videreudvikling af samarbejdet mellem Den Danske Filmskole, DR, TV2 og DFI med henblik på at skabe et egentligt innovativt og udviklingsfremmende miljø, som kan udfordre og udforske den serielle dramaproduktion.

Indsendt af

Kulturministeriet

Resumé

En videreudvikling af samarbejdet mellem Den Danske Filmskole, DR, TV2 og DFI med henblik på at skabe et egentligt innovativt og udviklingsfremmende miljø, som kan udfordre og udforske den serielle dramaproduktion.

Udfordring og muligheder

Danmark har brug for at få gang i en holdbar vækst baseret på eksport. Vi skal synliggøres internationalt, og vi skal tjene penge. Det kan kulturerhvervene bidrage til. Særligt de visuelle, digitale brancher, som via en lang række forskellige platforme har adgang til et meget stort publikum. Kulturerhvervene har yderligere den fordel at vi gerne vil have dem i samfundet, og at mange gerne vil beskæftiges i dem.

Vi har en god basis for både kulturpolitisk, økonomisk og kunstnerisk succes på film-, tv- og computerspilsområdet. Der er kort sagt momentum for succes. En fastholdelse og udvikling af succesen – eller succeserne for at understrege at området er komplekst, om end sammenhængende – kræver en række indsatser. Der skal mere end verdens bedste film til at vinde en Oscar. Den skal eksempelvis også markedsføres.

Indsatserne ligger i branchen, i støttesystemet, i teknologien og i andre former for samfundsmæssig infrastruktur. Og i uddannelsen og den bevidste satsning på kunstnerisk udforskning og udvikling indenfor området.

Målsætning

De danske fiktions tv-serier har en aktuel succes i udlandet, som både sætter vægtige kulturelle aftryk, og som er til gavn for betalingsbalancen.
Verden over kender alle til danske fiktionsfilms høje status, både med hensyn til publikum og med hensyn til festivalpriser.
Denne succes er ikke opstået ud af ingenting, men er resultater af bla. DRs, Filminstituttets og Filmskolens langsigtede indsatser.

Målsætningen er at fordoble produktionen, et tiltag som ligger helt i tråd med regeringens vækstplan for kreative erhverv, som flere steder omtaler film og tv.

Innovationsbehov

Der er brug for at opbygge og etablere et produktionelt udviklingsmiljø, som tager afsæt i DR Dramas erfaring og viden mht. udvikling og produktion af serieformatet. Et miljø som funderer sig på den enkeltstående fiktionsfilms kunstneriske og individuelle udgangspunkt i en manuskriptforfatter, der skaber stærke, smukke, relevante og rørende fortællinger.

Den personlige fortælling og det erhvervsbaserede produktionsmiljø skal gå hånd i hånd og sammen skabe serier og konceptuelle studieproduktioner, der både kvalitativt og indholdsmæssigt er markante. Og hvor verdensoffentligheden er et aktivt element i udviklingsmiljøet.

De danske forudsætninger

I Danmark står vi med potentialer inden for film- og tv-området, som bør udvikles og levendegøres. Dette idéoplæg sigter mod en folkeoplysende og kunstnerisk indsats i forhold til de serielle formater indenfor fiktionsgenren.

Effekter og potentialer

Ambitionen er at skabe et egentligt innovationsmiljø, hvor viden, erfaring og forskning møder den praktiske verden, med henblik på at generere en markant
udvikling. Forslaget vil ideelt set fremme den internationale kultureksport og skabe nye arbejdspladser.

De kreative og kulturelle sektorer bidrager med 4,5 % af Europas samlede BNP, og flere af de vækstøkonomier, som ser ud til at overtage den globale førertrøje i 2020, definerer ’creative and cultural industries’, samt film- og tv-sektorerne som strategisk vigtige platforme og investerer i udviklingen af disse.

Så hvis ikke Danmark tager sin kreative kapital i form af begavede og talentfulde kreative kunstnere og de institutioner, hvor viden, kompetencer og færdigheder findes, med i de nationale regnestykker og redningsplaner, så sakker vi bagud.