Gå til indhold

Lyden af Danmark

Lydkvaliteten har pga. teknologiske og kulturelle trends været stærkt nedadgående de sidste mange år. Det influerer og truer det musiske kulturlivs eksistensgrundlag – eks. nye forretningsmodeller, forringede lytteroplevelser m.m.

Indsendt af

Netværk for Dansk Lydteknologi

Resumé

Lydkvaliteten har pga. teknologiske og kulturelle trends været stærkt nedadgående de sidste mange år. Det influerer og truer det musiske kulturlivs eksistensgrundlag – eks. nye forretningsmodeller, forringede lytteroplevelser, m.m. – ligesom det truer et erhvervsliv, hvor Danmark i alle led i værdikæden har nogle af verdens fremmeste virksomheder, hvilket i sidste ende vil betyde færre arbejdspladser, mindre velstand og mindre velfærd. Fra artisten, til optageudstyret, til musikproducenten, til distributøren/formidleren, til afspilningsudstyret, til lytteren.

Alle led i værdikæden skal arbejde sammen for at bringe den gode lyd tilbage til forbrugeren og derved skabe grundlag for at bevare dansk kulturarv og styrkepositionen indenfor lydkvalitet.

Udfordring og muligheder

Lydkvaliteten har pga. teknologiske og kulturelle trends været stærkt nedadgående de sidste mange år. Ikke kun i Danmark men i hele verden har faktorer såsom digitale formater, online distribution, kompakte afspillere, og små høretelefoner bevirket at musikken er blevet mere tilgængelig men med den konsekvens til følge, at forventninger til lydkvaliteten har haft mindre betydning og fokus.

Højteknologisk udstyr tilgængeligt på markedet nu, udnyttes derfor kun marginalt. Det kan i sidste ende få utilsigtede konsekvenser for bevarelsen af Danmarks og verdens kulturarv. Herunder påtænkes særligt den musikalske arv men også andre genrer såsom TV-serier, TV- og radioprogrammer, koncerter, m.m.

Aktuelle tendenser peger dog mod at lydkvalitet er ved at blive en efterspurgt vare igen. Eksempelvis bruger streamingtjenesterne Spotify og Wimp lydkvalitet som salgsargument ift. at betale for premium abonnement.

Kan Danmark skabe en ny verdensstandard for optagelse/produktion, transmission og reproduktion/gengivelse af lyd - således at de produkter og services automatisk indstiller sig til et givent kvalitetsniveau? Det vil give forbrugeren mulighed for at vælge en markant bedre lydkvalitet og vil skabe mulighed for at den danske lydsektor kan blive et vækstlokomotiv, hvor Danmark har en førerposition som de IKT-producerende lavtlønslande pt. ikke kan matche.

Muligheden tager afsæt i FORSK2020’s emner ’Et højteknologisk samfund med innovationskapacitet’, ’Et effektivt og konkurrencedygtigt samfund’ og ’Et kompetent samfund med sammenhængskraft’ herunder specifikt:

  • 3.1 Digitale muligheder og løsninger
  • 3.3 Strategiske Vækstteknologier
  • 4.1 Konkurrenceevne, produktivitet og vækst
  • 5.1 Uddannelse, læring og kompetenceudvikling
  • 5.2 Kulturforståelse og interkulturelle kompetencer

Målsætning

Målet er at skabe en ny verdensstandard for reproduktion/gengivelse af lyd for at give forbrugere mulighed for at vælge en markant bedre lydkvalitet. Dette vil involvere aktører fra hele værdikæden fra forskning over kulturverdenen til erhvervslivet.

Innovationsbehov

Fra artisten, til optageudstyret, til musikproducenten, til distributøren, formidleren og forvalteren, til afspilningsudstyret, til lytteren. Alle led i værdikæden skal arbejde sammen for at bringe den gode lyd tilbage til forbrugeren og derved skabe grundlag for at bevare dansk kulturarv og den danske styrkeposition indenfor lydteknologi.

Konkret er der behov for udvikling af nye algoritmer og systemer, der sikrer optagelse, transmission og gengivelse i den ønskede lydkvalitet på forskellige niveauer, således at industri og forbrugere har en valgmulighed for kvalitet i slutproduktet.

Der er desuden behov for at algoritmer og valgmuligheder standardiseres internationalt og accepteres generelt i det lydindustrielle kompleks i tråd med pågående tiltag som f.eks. i MPEG eller ITU. Dette kræver en tværfaglig innovationsindsats, der identificerer tekniske, organisatoriske og markedsmæssige drivkræfter og barrierer, og som munder ud i konkrete forslag til mobilisering af ressourcer på alle disse områder.

De danske forudsætninger

Danmark har en unik position og mulighed for at genetablere god lyd til gavn for den danske kulturarv, erhvervslivet og fremtidens vækstpotentiale.

Der er i Danmark stærke forskningsmiljøer inden for lyd (akustik, telekommunikation, optagelse og reproduktion, digital signalbehandling, m.m.). På erhvervssiden har Danmark på tværs af sektorer nogle af verdens førende HiFi og pro-audio producenter samt ledende konsulent- og rådgivningsvirksomheder inden for lydmåling, monitorering, m.m.

Derudover er Danmarks Radio en af verdens mest innovative kulturinstitutioner som kontinuerligt deltager i udviklingsprojekter mhp. at forbedre metoder til at bevare og udvikle den danske kulturarv.

Effekter og potentialer

Der er både stort forsknings- og forretningspotentiale med deraf følgende muligheder for at sætte globale standarder, skabe nye internationale patenter og danske arbejdspladser.

En sammenfletning og specialisering af de nødvendige og eksisterende kompetencer vil åbne muligheder for nye forretningsmuligheder på et globalt marked. Den danske lydsektor vil kunne blive et vækstmotor, hvor Danmark indtager en førerposition, som de IKT-producerende lavtlønslande pt. ikke kan matche.