Gå til indhold

Innovation af Forretningsmodeller i en National Kontekst (iFink)

Acceleration af omstilling fra produkt til værdiskabende løsninger: Det er målet at accelerere transformation af dansk erhverv fra produkt- til løsningssamfund, sådan at danske virksomheder tilbyder flere løsninger og dermed sikrer danske arbejdspladser og konkurrenceevne.

Indsendt af

Copenhagen Business School (CBS)

Resumé

Det er målet at accelerere transformation af dansk erhverv fra produkt- til løsningssamfund, sådan at danske virksomheder tilbyder flere løsninger (f.e. kundetilpassede ydelser, service, life-cycle-management) og dermed sikrer danske arbejdspladser og konkurrenceevne.

Omstillingsprocessen af eksisterende danske forretningsmodeller forudsætter fornyelse af innovationsevne, idet innovation af forretningsmodeller følger en helt anden logik end produktinnovation.

Denne nationale omstillingsproces viderefører omstilling fra industri- til informationssamfund, idet løsningssamfundet byger kommercielle løsninger på baggrund af information og viden om både kunder og teknologi.

Udfordring og muligheder

Dansk konkurrenceevne er udfordret, ikke mindst fordi danske virksomheder har en for stærkt fokus på produkter frem for fokus på løsninger, service og kundeprocesser. Dette medfører at danske produkter kan kopieres og dermed sættes den danske indtjeningsevne under pres.

Muligheden i innovation af forretningsmodeller er højere priser gennem kundetilpasset værdiskabelse, forøget innovationsaktivitet for at opnå nye løsninger, og en omorganisering af dansk erhverv hen mod høj kvalitets produktion.

Udfordringer er manglende værktøjer til kundeindsigt samt manglende kundefokus i uddannelsessystemet, ikke mindst i de ikke-merkantile uddannelser.

Dermed opstår barrierer for anvendelse af viden i kommercialisering, som medfører tabte indtjeningsmuligheder, manglende nyskabelse af virksomheder samt mindre arbejdspladser.

Målsætning

Målsætningen er at understøtte omstilling af dansk erhverv med at udvikle en innovationsproces, der muliggør efficient og effektiv udvikling af innovative forretningsmodeller, der sikrer danske arbejdspladser og dansk indtjening; samt udvikling af en transformationsproces, der muliggør hurtig omstilling af en virksomhed til at producere og kommercialisere nye forretningsmodeller.

Innovationsbehov

Ud ovre at innovation af forretningsmodeller bidrager til succes er kun meget begrænset forskning om transformation af forretningsmodeller tilgængeligt; der er behov for at undersøge forretningsmodelinnovation som ny fænomen, fordi indtil nu bruges produktinnovationsmodeller for at innovere forretningsmodeller.

Dermed forhales overgang af danske virksomheder til nye forrentningsmodeller, da for mange danske virksomheder fortsæt arbejder med technologisk forskning og udvikling (i stedet for at arbejde med kundebaseret løsnings-F&U), for mange virksomheder fortsæt anser basisforskning som første innovationstrin (i stedet for at anse kundeværdiprocesser for det første undersøgelsesobjekt), og for mange virksomheder modellerer deres forretningsmodeller fortsæt omkring produktindtjening (i stedet for at bygge forretningen omkring procesindtjening).

Der er behov for at undersøge innovation af forretningsmodeller i forhold til proces, metoder og tilgang. Denne indsigt skal skabes på tværs af brancher, på tværs af størrelseskategorier (især fokus på MMVer), og på tværs af innovations- og teknologifelter.

Der er også behov for at forstå og fremme omstillingsprocesser i virksomheder, så at nye forretningsmodeller kan bære frugt i virksomheder hurtigt. Virksomhedernes parathed til at kommercialisere nye løsninger skal undersøges for at identificere nøgleelementer – og derefter støtte op og udvikle disse elementer i danske virksomheder.

Dette kræver et bredt samarbejde mellem politik (med fokus på rammevilkår), erhverv (med fokus på organisationsændringer) og uddannelsessektor (med fokus på kvalificeret arbejdskraft).
Især uddannelsessektoren kan bidrage med at viderebringe ny viden om forretningsmodeller, så at den kommer bredt ud til danske virksomheder.

Ud over løsningsorienterede uddannelser på samfundsvidenskabelige fakulteter kan kombinationsuddannelser, som kombinerer teknologisk indsigt (f.e. i mekanik, IT, biotek, nanotek, cleantek) med forretningsindsigt.

De danske forudsætninger

Danmark har historisk været kendt for kundetilpassede løsninger og har dermed en unik udgangspunkt til at hente det forsømte. Derudover bidrager det høje danske kvalifikationsniveau af medarbejder i virksomheder i Danmark et solid base for nytænkning. Også flade hierarkier og uformelt omgangstone i virksomheder kan bidrage til innovation af forretningsmodeller.

Kombinationen af disse faktorer med systematisk indsigt i forretningsmodelinnovation og –transformation danner en optimal platform for økonomisk vækst og dermed velstand og velfærd.

Effekter og potentialer

En af de afgørende faktorer for at bevare produktion i Danmark er at finde høj værdi løsninger, som direkte passer til kundernes processer og som dermed er meget mere værdifuld for kunden en produktet selv.

Denne fokus kan kun lykkes, hvis virksomheder kan omstille deres forretningsprocesser hurtig og effektivt samt innovativt og profitabelt. Innovation af forretningsmodeller muliggør dermed at fastholde produktion i et velfærdsland som Danmark.