Gå til indhold

Innovativ lægemiddelproduktion

Udvikling af innovativ lægemiddelproduktion via en satsning på kontinuert produktionsteknologi kan bidrage til bedre procesøkonomi, øget kvalitet, mindre miljøbelastning og øget sikkerhed i forbindelse med produktion af både kemiske (små molekyler) og biologiske (store molekyler) lægemidler.

Indsendt af: Lægemiddelindustriforeningen

Udfordringer og muligheder

I mange år har trenden været udflytning af produktion og produktionsarbejdspladser fra Danmark til Asien. Mange erkender efterhånden, at evnen til at udvikle svinder ind, når produktionen forlader landet. Med viden, ekspertise og anvendelse af den rette produktionsteknologi, kan fremstilling i Danmark fastholdes og gøres konkurrencedygtig, og dette endvidere forbedre danske medicinalvirksomheders udviklingsevne og dermed langsigtede succes.

I dag er lægemiddelproduktion som oftest kendetegnet ved fremstilling af store adskilte batches – én bacth ad gangen. Hvis noget går galt undervejs i fremstillingen af den enkelte batch, påvirker det hele batchen, hvilket kan medføre betydelige økonomiske tab. Ved kontinuert produktion er fremstillingen ikke opdelt i batches, men indrettet så der hele tiden (kontinuert) fyldes en lille mængde råvarer i den ene ende af ”systemet” og opsamles et færdigt produkt i den anden ende. Denne produktionsteknologi giver herudover mulighed for en tættere og mere løbende overvågning af fremstillingsprocessen, da teknologien eksempelvis også introducerer en bred vifte af on-line analyse- og kontrolteknologier. Samlet giver det bedre mulighed for at gribe korrigerende ind, hvis der opstår behov herfor. Da systemet kører kontinuert, sikrer det en optimal udnyttelse af produktionskapaciteten, og bidrager til en god energiudnyttelse.


Målsætning

Visionen er at udvikle kontinuert produktionsteknologi i lægemiddelproduktionen for deri at sikre konkurrencedygtigheden ved at høste de afledte fordele i form af højere og ensartet kvalitet til lave omkostninger samt forbedrede sikkerheds- og miljømæssige produktionsformer. Lokal produktion af lægemidler vil styrke de danske forskningsbaserede lægemiddelvirksomheder udviklingsevne.

Ud af de konkrete aktiviteter på kort og mellemlang sigt, og som resultat af samarbejdet mellem lægemiddelindustrien og universiteter, inkluderer visionen skabelsen af et videncenter indenfor kontinuert lægemiddelproduktion i den danske universitetsverden, hvilket vil være fundamentet for tiltrækning af lægemiddelproduktion og –forskning og udvikling på længere sigt.

Innovationsbehov

Målet skal nås gennem den nødvendige forskning og udvikling for tilvejebringelse af moden teknologi, en opgave, som er egnet til et innovationskonsortium mellem teknisk orienterede universiteter, lægemiddelvirksomheder, udstyrsfabrikanter og procesanalyseudviklingsvirksomheder. Indsatsen kan omfatte store virksomheder, men i høj grad også små og mellemstore virksomheder, der er leverandører til den danske lægemiddelproduktion. Danmark har en mulighed for at underbygge og ekspandere sin helt unikke placering som internationalt center for lægemiddelindustri, særligt hvis der handles hurtigt.

De danske forudsætninger

Selv i international målestok har Danmark en unik placering som center for farmaceutisk forsknings- og produktionsvirksomheder. Der er således allerede stor ekspertise inden for området, innovative virksomheder og højtrespekterede universitetsafdelinger, som under de rette betingelser tilsammen sidder med forudsætningerne for at nå de skitserede mål. Samtidigt har vi tradition for og erfaring med samarbejde mellem denne branche og offentlig forskning.

Effekter og potentialer

Med udviklingen af kontinuert lægemiddelproduktion kan det forventes at flere produktionsarbejdspladser bliver i Danmark. Både indenfor lægemiddelindustrien og inden for små og mellemstore leverandører af udstyr og produktionsteknologi. Der er endog mulighed for egentlig in-sourcing af produktion i lægemiddelindustrien og dermed skabelse af nye arbejdspladser. Lokal produktion vil forbedre de danske virksomheders evne til at føre succesfuld udvikling. Bedre vilkår for lægemiddelproduktion betyder forbedrede vilkår for branchen som i forvejen leverer meget stor eksport.
Kontinuert procesudstyr og teknologi vil være en eksportvare i sig selv.

Etablering af et videncenter for kontinuert lægemiddelproduktion vil på længere sigt gøde jorden for at flere farmaceutiske virksomheder etablerer sig i Danmark.