Gå til indhold

Human Factors metoder i optimering af multikulturelt orienterede ”produktionssystemer”

Inddragelse af kulturel forståelse i produktudvikling og design forebygger barrierer og potentielle problemer og skaber mulighed for kulturelt tilpassede produkter og serviceydelser og produkter med kulturel viden/intelligens indlejret i designet.

Indsendt af

FORCE Technology

Resumé

Inddragelse af kulturel forståelse i produktudvikling og design forebygger barrierer og potentielle problemer og skaber mulighed for kulturelt tilpassede produkter og serviceydelser og produkter med kulturel viden/intelligens indlejret i designet. Fagområdet human factors beskæftiger sig med undersøgelse og optimering af interaktionen mellem mennesker, teknologi/produkter og processer i en given kulturel og socio-økonomisk kontekst. Human factors området rummer metodiske redskaber til at afdække og levere kulturel og socio-økonomisk indsigt som i virksomheder kan omsætte til værdi via innovative processer og produkt- og serviceudvikling.

Udfordring og muligheder

Danske virksomheder - som udvikler og producerer varer og serviceydelser til afsætning i multikulturelle kontekster (eksempelvis på et globalt marked eller rettet mod forskellige brugersegmenter eller organisationskulturer) - har brug for kulturforståelse i form af viden om relevante kulturelle omstændigheder og faktorer som har betydning for afsætningsmulighederne og kommerciel succes. Gennem kulturel forståelse, uddannelse af medarbejdere og solide kompetencer i at afdække kulturelle og socio-økonomiske forhold af betydning for produkters og serviceydelsers succes skabes et nyt kompetencebaseret innovationsgrundlag for virksomheder som opererer multikulturelt. Virksomhederne bliver i stand til at orientere deres produktionssystemer mod et multikulturelt marked ved at integrere det kulturelle aspekt i selve innovations- og produktudviklingsprocessen.

Målsætning

Det er indsatsområdets målsætning at der blandt danske virksomheder i målgruppen (se ”Innovationsbehov”) opbygges kompetencer og kulturel forståelse, således at virksomhederne bliver i stand til hurtige og mere effektivt at nå frem til bedre løsninger, produkter og services, som i højere grad er målrettet og tilpasset de kulturelle og socio-økonomiske kontekster som de forsøges afsat i således at de derved opnår større kommerciel succes og øget konkurrenceevne.

Innovationsbehov

Paradigmer, metoder og forskningsbaseret viden fra human factors skal omsættes i konkrete redskaber. Redskaberne formidles gennem demonstratorprojekter med virksomhedsinvolvering. Målgruppen er virksomheder i SMV-laget: Både virksomheder som udvikler og producerer varer og serviceydelser og virksomheder som fungerer som rådgivere for disse – eksempelvis designvirksomheder, rådgivende ingeniører og udviklingshuse. Forankring og yderligere videnspredning sker i GTS-regi. Tidshorisonten for de første succesfuldt gennemførte demonstratorprojekter er 1 år, idet der i første omgang sigtes mod brancher med korte udviklingsforløb. Indsatsområdets perspektiv rækker ud over hvad mange virksomheder – specielt SMV – normalt kan håndtere på dag-til-dag basis i en konkurrencesituation og kamp for overlevelse. Der er derfor behov for en offentlig initieret indsats.

Forudsætninger

Dansk forskning i human factors kombineret med danske traditioner for at anvende human factors i produktudvikling og design samt solide og internationalt kendte traditioner for dansk design og formgivning danner den optimale grobund for Danmark som foregangsland i multikulturelt orienteret produktudvikling og design.

Effekter og potentialer

Det er forventningen at redskaber og kompetencer inden for multikulturelt orienteret produktudvikling og design rummer potentialet til at styrke danske virksomheders konkurrenceevne og afsætningsmuligheder samt at det slanker og fokuserer innovations- og udviklingsprocesser. Virksomhederne bliver i stand til hurtige og mere effektivt at nå frem til bedre løsninger, produkter og services som i højere grad er målrettet og tilpasset de kulturelle og socio-økonomiske kontekster som de forsøges afsat i. Kompetencer og kulturel forståelse i virksomhederne hjælper dem med at indbygge kulturel viden og intelligens i designet af produkter og services og med at kompensere for kulturelle afsætnings- og udbredelsesbarrierer.