Gå til indhold

Øget fastholdelse i og udbytte af uddannelse af indvandrerdrenge

For at sikre gennemslag af investeringerne i at sikre en øget arbejdsstyrke, er der behov for at afsøge mulighederne for at begrænse den afskalning af arbejdsstyrken og navnlig af dens uddannelsesniveau ved det markante frafald fra uddannelse blandt indvandrerdrenge.

Indsendt af

Akademikernes Centralorganisation (AC)

Resumé

For at sikre gennemslag af investeringerne i at sikre en øget arbejdsstyrke, der tillige repræsenterer et samlet øget uddannelsesniveau, er der behov for at afsøge mulighederne for at begrænse den afskalning af arbejdsstyrken og navnlig af dens uddannelsesniveau ved det markante frafald fra uddannelse blandt indvandrerdrenge. En sådan indsats vil også inkludere større ligestilling og øget mangfoldighed.

Samlet er der behov for at sikre en mere systematisk udnyttelse af arbejdsstyrkens talent. Det vil fordre en målrettet indsats for læringsinnovation, der kan have såvel generelle som helt specifikke målsætninger – her en indsats målrettet drenge med indvandrerbaggrund.

Vi har i Danmark nogle særlige forudsætninger takket være en meget inkluderende uddannelsestradition, mens vi er særligt udfordret grundet et opbrud i en hidtil meget homogen befolkning.

Indsatsområdet knytter an til FORSK2020-visionen et kompetent samfund med sammenhængskraft.

Udfordring og muligheder

Den demografiske udvikling med et stigende antal ældre og et faldende – eller i hvert fald ikke stigende – antal i den almindelige arbejdsalder har udfordret mange af samfundets strukturer. Deraf en række reformer i de seneste par tiår. Det har været fraværende at sikre øget tilgang til uddannelsessystemet gennem en målrettet indsats over for grupper, der har været mere eller mindre uddannelsesfremmede.

Uddannelse er blevet anset for at være noget, som alle gerne ville have, hvis der ellers var muligheder for at komme ind på de uddannelser, man havde talent og/eller interesse for. Dette er tydeligvis ikke et realistisk udgangspunkt, for uddannelse er for mange ikke så attraktiv, som det forudsættes at være.

Store grupper af unge i det danske samfund når desværre til den konklusion, at uddannelse ikke er noget for dem. Heriblandt er det fremtrædende, at det gælder en stor gruppe drenge med indvandrerbaggrund. Det er et stort tab af talent for det danske samfund, som er blevet åbenlyst grundet den ovennævnte beskæftigelsesmæssige udvikling. Det skal være og er muligt for det danske samfund at udløse langt større andele af det talent, der er lejret i de unge årgange.

Målsætning

Det er målsætningen at skabe en betydelig vækst i andelen af drenge med indvandrerbaggrund, der gennemfører en studieforberedende og/eller erhvervsforberedende uddannelse.

Innovationsbehov

Der er behov for afklaring af de afgørende årsager til den aktuelle situation, hvor den alment inviterende attitude over for unge til at tage en uddannelse fejler over for større grupper unge, herunder en stor gruppe drenge med indvandrerbaggrund. I fortsættelse heraf er der behov for udvikling af tilgange, metoder, medvirken, regeldannelse, incitamentsstrukturer og mere for at overkomme de hindrende årsager. Der vil være behov for at trække på kompetencer og indsigter fra sociologi, samfundsvidenskab, psykologi, jura og pædagogik.

De danske forudsætninger

Vi har i Danmark nogle særlige forudsætninger takket være en meget inkluderende uddannelsestradition, mens vi er særligt udfordret grundet et opbrud i en hidtil meget homogen befolkning.

Effekter og potentialer

Et gennembrud på dette område vil bidrage til løsning af en lang række af de udfordringer, det danske samfund står over for:

  1. Gennemførelse af uddannelse øger tilbagetrækningsalderen og arbejdstiden og øger dermed arbejdsstyrken.
  2. Gennemførelse af uddannelse øger produktiviteten for den enkelte – både gennem eget bidrag og evnen til at profitere af andres produktivitetsbidrag.
  3. Gennemførelse af uddannelse reducerer behovet for offentlige ydelser til dækning af forsørgelse i perioder med arbejdsløshed, sygdom mv.