Gå til indhold

Central Innovation Manual on Excellent Econometric Evaluation of the Impact of Public R&D investments

Forsideillustrations tekst mangler
Manualen formulerer ni principper for effektmåling af forsknings- og innovationsvirkemidler.
: 28. maj 2014

I forlængelse af en bredere global dagsorden om evidensbaseret politikudvikling har Styrelsen for Forskning og Innovation(FI) arbejdet med økonometriske effektmålinger siden 2007 i samarbejde med danske forskere og andre ministerier.

Minimumskrav til effektmålinger

For at sikre den samme standard på tværs af de forskellige effektmålinger, har FI formuleret ni principper for minimumskrav og standarder til metode og data for fremragende økonometriske effektmålinger af offentlige forsknings- og innovationsvirkemidler.
 
Ni principper: Minimumskrav til metode for effektmålinger

Data1. Datakvalitet og harmonisering af dataindsamling
Design

2. Udvælgelse af sammenlignelige virksomheder og/eller personer til kontrolgruppe

3. Difference-in-difference metoden

4. Behandling af outliers

5. Lange tidsserier

6. Robusthedstest

Interpretation of results

7. Relative effektindiaktioer

8. Peer review of resultater

Critical issues 9. Fiasko og stresstest

 

Resultater af effektmålinger

Manualen summerer også resultaterne af de forskellige effektmålinger af danske forsknings- og innovationsprogrammer.

Standarder for nøgle performance indikatorer

Manualen giver også et overblik over en række input, output og impact performance indikatorer, som kan måle effekten af forsknings- og innovationsvirkemidler i de situationer, hvor hovedformålet med virkemidlet er ikke-økonomiske aktiviteter eller, hvor der er begrænset adgang til kvantitative mikrodata og lange tidsserier.

Publikationen findes også på tysk:

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 11. august 2015