Gå til indhold

Kommercialisering af forskningsresultater – Statistik 2013

Forsideillustrations tekst mangler
Den årlige kommercialiseringsstatistik sætter tal på de offentlige forskningsinstitutioners indsats og resultater med teknologioverførsel.
: 20. juni 2014
: Styrelsen for Forskning og Innovation
: 2014

Statistikken for 2013 viser en fortsat positiv udvikling i de offentlige forskningsinstitutioners resultater med teknologioverførsel om end fremgangen var beskeden i forhold til 2012. Antallet af opfindelser, patentansøgninger og licens-, salgs- og optionsaftaler er alle på det højeste niveau nogensinde.

Det samlede billede på landsplan dækker dog over betydelige forskelle i udviklingen fra institution til institution, og kommercialiseringsaktiviteterne er koncentreret på relativt få forskningsinstitutioner.

Om statistikken

Statistikken for kommercialisering af forskningsresultater er baseret på data fra 14 offentlige forskningsinstitutioner, som omfatter otte universiteter, to sektorforskningsinstitutioner og fire sygehusforvaltninger i Danmark.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. august 2019