Gå til indhold

The Danish Code of Conduct for Research Integrity

Forsideillustrations tekst mangler
Dansk forskning skal udøves i en kultur, der respekterer ærlighed, gennemsigtighed og ansvarlighed.
: 05. november 2014
: 978-87-93151-36-9
: 978-87-93151-35-2

En national adfærdskodeks for integritet i dansk forskning er nu færdig. Kodeksen skal hjælpe til at sikre troværdighed, integritet og dermed kvalitet i dansk forskning gennem fælles principper og standarder for god videnskabelig praksis.

Kodeksen skal anvendes i både offentlige og private forskningsinstitutioner, herunder universiteterne, forskningsrådssystemet, fonde og virksomheder. Den er tænkt som en fælles ramme, der skal implementeres og udvikles på tværs af fagområder.

Kodeksen Danish Code of Conduct for Research Integrity er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danske Universiteter. Et udkast til kodeksen blev sendt i offentlig høring i foråret 2014. Udkastet blev desuden præsenteret og diskuteret på en åben konference i maj 2014.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. august 2019