Gå til indhold

Forskningsbarometer 2016

Forskningsbarometer 2016
Forskningsbarometeret er en årlig opgørelse, der belyser kvaliteten og profilen af dansk forskning i et internationalt perspektiv.
: 23. december 2016
: 978-87-93468-34-4
: 2245-9294
: Styrelsen for Forskning og Innovation
: 2016
: 1. udgave
: 48

Note: Filen er blevet udskiftet 3. januar 2017, da rapportens hovedresultater tidligere har henvist til Danmarks placering i forhold til de i rapporten nævnte lande. Det er nu rettet til Danmarks placering i forhold til øvrige OECD-lande.

Publikationen er omtalt i pressemeddelelsen "Dansk forskning har stor gennemslagskraft".

Forskningsbarometer 2016 viser, at:

   • Danmark investerer meget i offentlig forskning. Danmark ligger nummer 1 blandt lande i OECD målt på investeringer i forskning udført i den offentlige sektor som procent af BNP. Danmark ligger nummer 10 målt på investeringer i forskning og udvikling udført i den private sektor. I forhold til lande i OECD ligger Danmark samlet set på en sjette plads.
   • Danmark har høje investeringer i forskning finansieret af private fonde. Danmark ligger nummer 1 målt på forskning ved de højere læreranstalter, der er finansieret af private non-profit fonde og organisationer, sammenlignet med resten af OECD.
   • Forskeruddannelse er højt prioriteret i Danmark. I EU/EØS ligger Danmark nummer 7 målt på tildelte ph.d.-grader per indbygger.
   • Den danske forskningsproduktion er høj. Danmark ligger nummer 2 i OECD målt på antallet af videnskabelige publikationer per indbygger. Kun Schweiz producerer flere videnskabelige produktioner per indbygger end Danmark.
   • Dansk forskning har høj videnskabelig gennemslagskraft. Danmark ligger nummer 3 i OECD målt på både citationer af videnskabelige publikationer og på andel af publikationer blandt de 10% mest citerede publikationer. Kun Island og Schweiz har en højere andel af publikationer blandt de 10% mest citerede.
   • Dansk forskning baserer sig i høj grad på offentlig-privat sampublicering. I OECD ligger Danmark nummer 1 målt på andel af publikationer, som er sampubliceret mellem højere læreanstalter og erhvervslivet.
   • Danmark er blandt de lande, der henter flest midler fra EU’s rammeprogram for forskning og innovation, Horizon 2020. Danmark ligger nummer 4 blandt modtagerlandene i Horizon 2020 målt på bevillingsstørrelse pr. indbygger. Danmarks høje hjemtag baserer sig på et relativt højt hjemtag af midler til højere læreranstalter indenfor Excellent Science.

 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 03. august 2018