Gå til indhold

Implementeringsplan for national rumstrategi

Forsideillustrations tekst mangler
Danmarks nationale strategi for rummet blev offentliggjort d. 23. juni 2016. Denne implementeringsplan følger op på strategien med en detaljeret plan for hvert initiativ i strategien.
: 21. november 2016
: Styrelsen for Forskning og Innovation
: 2016
: 86

Implementeringsplanen følger op på rumstrategien med en detaljeret plan for hvert af de 46 initiativer. Planen gør rede for indholdet, de forventede resultater samt det ansvarlige ministerium og tidsplanen.

Implementeringen af initiativerne koordineres i Det Tværministerielle Rumudvalg. I slutningen af 2017 offentliggør udvalget en rapport, som gør status for implementeringen.

I et appendiks til implementeringsplanen er desuden beskrevet, hvordan udvalget planlægger at følge op på initiativerne og dokumentere delresultater og målopfyldelse.

Kontakt

Peter Mandix Sehestedt
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 02
Email: pse@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 11. juli 2018