Gå til indhold

Klyngestrategi 2.0 - Strategi for Danmarks klynge- og netværksindsats 2016-2018

Klyngestrategi 2.0
Klyngeforum har opdateret Danmarks klyngestrategi med nye ambitioner, mål og indsatser for perioden 2016-2018. Den nye klyngestrategi bygger videre på de hidtidige opnåede resultater, men øger samtidig ambitionsniveauet for at opnå en endnu større værdiskabelse af den danske klyngeindsats.
: 26. april 2016

Strategien har fokus på fem indsatsområder:

  • Klynger og netværk som brobygger til forskning og uddannelse
  • Klynger som en driver for internationalisering
  • Klynger som en driver i det regionale økosystem
  • Udvikling af stærke og professionelle klynger
  • Sammenhæng i klyngeindsatsen og klyngestrukturen

Strategien er udarbejdet af parterne i Klyngeforum, dvs. Uddannelses- og Forskningsministeriet, Udenrigsministerieret, Erhvervs- og Vækstministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, alle seks regionale vækstfora, Danske Regioner, KL samt Københavns, Aarhus og Aalborg kommuner.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 28. april 2016