Gå til indhold
Du er her: Forside Publikationer 2016 Kortlægning af den danske forskningsindsats inden for biologiske ressourcer

Kortlægning af den danske forskningsindsats inden for biologiske ressourcer

Kortlægning af den danske forskningsindsats inden for biologiske ressourcer
En nye kortlægning, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har fået gennemført, viser en opgørelse af den samlede danske forskningsindsats i anvendelse af biologiske ressourcer.
: 22. december 2016
: DAMVAD Analytics, NIRAS og Teknologisk Institut
: 2016
: 1. udgave
: 67

Kortlægningen har følgende hovedresultater:

  • I 2014 udførte universiteterne forskning for 1,3 mia. kr. inden for anvendelse af biologiske ressourcer, mens det private erhvervsliv udførte forskning for 3,7 mia. kr. Det svarer i alt til godt 9 pct. af de samlede, offentlige forskningsinvesteringer.
  • Størstedelen af de offentlige investeringer inden for biologiske ressourcer sker inden for fødevareområdet. I 2014 udgjorde de offentlige investeringer inden for fødevareområder 700 mio. kr. Det private erhvervsliv investerer mest inden for ingredienser og bioteknologi. I 2014 investerede den private sektor 1,9 mia. kr. i forskning inden for ingredienser og bioteknologi og 1,5 mia. kr. i forskning inden for anvendelse af biologiske ressourcer på fødevareområdet.
  • Kortlægningen viser, at forskning i biologiske ressourcer er en af Danmarks forskningsmæssige styrkepositioner sammenlignet med gennemsnittet i OECD.
  • Den største andel af forskningspublikationer ligger inden for fødevareområdet, der står for 56 pct. af alle publikationer inden for forskning i anvendelse af biologiske ressourcer i Danmark i perioden 2005-2014.
  • Der er sket en udvikling inden for de seneste ti år, hvor særligt forskning i energi baseret på biologiske ressourcer har haft en vækst i antallet af publikationer. Det er samtidig det område, der har den højeste forskningsspecialisering i Danmark sammenlignet med gennemsnittet i OECD.
  • Danmark ligger nr. 2 i OECD målt på patenteringsaktivitet per indbygger målt på patenter inden for anvendelse af biologiske ressourcer.

Kortlægningen er gennemført af DAMVAD Analystics, NIRAS og Teknologisk Institut og bidrager til Uddannelses- og Forskningsministeriets videre arbejde med at skabe de bedste rammer for forskning og udvikling i Danmark.

Senest opdateret 15. august 2019