Gå til indhold

Private Fonde - En kortlægning af bidraget til dansk forskning, innovation og videregående uddannelse

Forsideillustrations tekst mangler
Ny rapport sætter fokus på de private fondes bevillinger til forskning, innovation og videregående uddannelse i perioden 2012-2014 og deres samspil med de offentlige forskningsråd og fondes midler i samme periode.
: 03. oktober 2016
: 978-87-93468-19-1
: Styrelsen for Forskning og Innovation
: 2016
: 1
: 144

De private fonde yder et væsentligt og mærkbart bidrag til dansk forskning. De private fonde bidrager til at løfte forskningsomfanget og skabe bedre rammer for forskningen på en måde, som det ikke ville have været muligt med offentlig finansiering alene. Det er derfor vigtigt at få bedre data om, hvor meget de private fonde bevilger til forskning, innovation og videregående uddannelse, men også mere detaljeret viden om hvilken type forskning, innovation og videregående uddannelse de private fondes bevillinger gives til, hvem der modtager bevillingerne, og hvilke typer af bevillinger, der typisk gives.

Mere detaljeret viden vil kunne bidrage til at afklare væsentlige spørgsmål, såsom hvorvidt der er overlap mellem bevillinger fra offentlige og private fonde, hvorvidt der er områder, der forfordeles eller er overset, eller hvorvidt private og offentlige midler supplerer hinanden på en hensigtsmæssig måde.

Rapporten ”Private fonde – En kortlægning af bidraget til dansk forskning, innovation og videregående uddannelse” har derfor haft til formål at undersøge, hvilken betydning de private fondes bevillinger til forskning, innovation og videregående uddannelse har haft i Danmark, og hvordan de private bidrag supplerer og spiller sammen med tilsvarende bidrag fra offentlige råd, fonde og puljer. Kortlægningen omfatter 12 private og 8 offentlige fonde, råd og puljer under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Arbejdet er gennemført i et tæt samarbejde mellem Styrelsen for Forskning og Innovation, de offentlige fonde og råd under ministeriets ressort samt 11 af de største forskningsfinansierende private fonde og foreninger.

Kortlægningsarbejdet, der har haft fokus på perioden 2012-2014, er mundet ud i et omfattende datamateriale bestående af mere end 9.000 bevillinger.

Kortlægningens datagrundlag kan tilgås her:

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. august 2019