Du er her: Forside Publikationer 2016 Rapport om evaluering af optagelsessamtaler på læreruddannelsen

Rapport om evaluering af optagelsessamtaler på læreruddannelsen

Evaluering af optagelsessamtalerne på læreruddannelsen
Denne rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem Styrelsen for Videregående Uddannelser og Danske Professionshøjskoler.
: 14. marts 2016
: 87-92962-55-6
: Styrelsen for Videregående Uddannelser
: 2016
: 25

Rapporten indgår som et led i opfølgningsarbejdet på implementeringen af den nye læreruddannelse, som havde sit første optag i 2013.
Denne rapport evaluerer det nye optagelsessystem med udgangspunkt i optaget 2015, og beskæftiger sig særligt med betydningen af indførelsen af optagelsessamtaler for ansøgere med under 7,0 i adgangsgivende gennemsnit.

Rapporten bygger på undersøgelser foretaget af Styrelsen for Videregående Uddannelser (bilag 1), Danske Professionshøjskoler (bilag 2, 3 og 4) og Læreruddannelsens Ledernetværk (bilag 5).

Senest opdateret 15. august 2019